Den mannlige smerte

Publisert: 09.05.2017

Ny rapport fra PROBA Samfunnsanalyse om menns møte med hjelpeapparatet når de utsettes for vold.

Den mannlige smerte. Menns erfaringer med vold i nære relasjoner [PDF, 7.37 MB]

 

Tilbake til oversikten >>