Nyheter

Vipps >>

Publisert: 19.07.2017

Romerike Krisesenter IKS har nå Vipps konto med nummer 118222.

Nytt telefonnummer >>

Publisert: 29.05.2017

Romerike Krisesenter IKS har fått nytt telefonnummer.

Det nye nummeret er; 66 93 23 10

Årsrapport 2016 >>

Publisert: 09.05.2017

Romerike Krisesenter IKS sin årsrapport for 2016 er nå lagt ut på nettsidene

Den mannlige smerte >>

Publisert: 09.05.2017

Ny rapport fra PROBA Samfunnsanalyse om menns møte med hjelpeapparatet når de utsettes for vold.

Årsrapport 2015 >>

Publisert: 09.05.2017

Romerike Krisesenter IKS sin årsrapport for 2015 er nå lagt ut på nettsidene. 

Gavekonto >>

Publisert: 08.03.2017

Romerike Krisesenter har fått nytt kontonummer for donasjoner; 8601.71.12327.

Følg oss på Facebook >>

Publisert: 21.03.2016

Følg oss på Facebook "Romerike Krisesenter IKS"

Årsrapport 2014 >>

Publisert: 10.04.2015

Romerike Krisesenter IKS sin årsrapport for 2014 er nå lagt ut på nettsidene.