Samarbeid

Romerike Krisesenter IKS eies av 14 kommuner på Øvre og Nedre Romerike.

Når noen kommer til oss, inviterer vi bostedskommunen til et samarbeidsmøte for å snakke om oppholdet og planlegge tiltak under og etter oppholdet hos oss. Dette betyr at vi samarbeider med de instansene som er aktuelle i hver sak, og forholder oss til de aktuelle tjenestene i bostedskommunen. Viktige samarbeidspartnere er NAV, barnevern, bestiller kontor, hjemmetjeneste og psykisk helsetjeneste.

Lov om krisesenter sier at det er fritt valg av krisesenter, noe som betyr at de som bor hos oss også kommer fra andre kommuner enn de vi har avtale med. Da vurderer vi aktuelle samarbeidsinstanser i hver sak. Vi er et senter med stor pågang, så vi vurderer henvendelser fra andre enn eierkommunene på bakgrunn av risiko og behov for sikkerhet.

I tillegg til de kommunale tjenestene, samarbeider vi med politiet, barnehusene, overgrepsmottak og UDI og kan formidle advokattjenester ved behov.

 

Aktuelle linker for deg som er utsatt for vold

 

Politiet www.politiet.no

 

Reform er et kompetansesenter som jobber med fokus på menn
http://reform.no/

 

ROSA for kvinner utsatt for menneskehandel
http://www.rosa-help.no/

 

Voldsoffererstatning
Kontoret for voldsoffererstatning er et statlig forvaltningsorgan. Kontoret behandler søknader om voldsoffererstatning fra personer som er påført personskade som følge av straffbar voldshandling.
http://voldsoffererstatning.no/

 

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger
www.seif.no

 

https://www.sentermotincest.no/
 

https://www.dixi.no/

 

Alternativ til vold er nå et behandlings- og kompetansesenter på vold, med særlig vekt på vold i nære relasjoner.
http://atv-stiftelsen.no/

 

Mental Helse er landets største organisasjon for brukere, pårørende og andre interesserte innen psykisk helse.
http://www.mentalhelse.no/

 

Andre krisesentre i Norge
http://www.krisesenter.com/medlemmer/ 

 

http://www.hvorlite.no

 

http://www.skeivverden.no