Panelsamtale-8.mars2022

Årets markering av kvinnedagen 8. mars

På den internasjonale kvinnedagen deltok to av våre ansatte på arrangementet «Makt er frihet» på Flammen kulturhus i Nittedal. Det var fullsatt sal i biblioteket, og et variert program med slampoesi, korsang, panelsamtale og mat fra bygdekvinnelaget og Ahmadiyyha kvinner Nittedal. Vi var med i panelsamtalen og hadde stand. 

Økning i vold under pandemien 

Under panelsamtalen ble det snakket om hvordan Covid-pandemien har ført til en «skyggepandemi» av vold og overgrep. Ved Romerike Krisesenter har vi opplevd stor økning av samtaler i 2021. Vi har også opplevd en pågang av mer alvorlige saker. I relasjoner eller familier preget av vold har pandemien og samfunnets nedstengingsperioder gjort at familien ikke får pusterom og «pauser» som de eller ville hatt, som kan gjøre volden mer intens og brutal. I samtalen deltok også Mette Moberg fra FOKUS – Forum for kvinner og utvikling, Siv Christina Halvorsen fra Øst politidistrikt og Guro Sibeko. 

Vold handler om makt og relasjoner 

I anledning kvinnedagen ble det satt fokus på hvordan kvinner er overrepresentert i voldsstatistikken, og er særlig sårbare for vold og utnytting i kriser, enten det gjelder Covid-pandemien eller krigen i Ukraina. Samtidig ble det diskutert hvordan voldsutsatthet ikke handler om kjønn alene, men om makt, relasjoner og samspillet mellom ulike sårbarhetsfaktorer. Dette er viktig å være bevisst på for å både forebygge, avdekke og hjelpe best mulig. 

Mange søker hjelp 

Romerike Krisesenter trakk frem at både vi og en rekke andre hjelpetelefoner og -instanser har sett en stor økning i henvendelser under pandemien. Dette kan også være positivt, og et utslag av at vold har stått høyt på agendaen hos politikere og fått mye oppmerksomhet i media under pandemien. Denne erfaringen må vi ta med oss videre nå når landet er åpnet opp, ved å fortsette å snakke om vold og informere om hvilke hjelpetilbud som finnes. 

Ønsker du å invitere Romerike Krisesenter til å holde gratis foredrag eller delta på panelsamtaler, seminarer og fagdager? Kontakt Romerike Krisesenter IKS

Del denne posten

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hopp rett ned til innholdet