hr@rkrise.no

Romerike_krisesenter–logo–2021

Endring i postadresse

Romerike Krisesenter IKS har fått ny postadresse. Vår nye adresse er: Postboks 30, 2021 Skedsmokorset. Besøksadresse er uendret. Fakturaadressen vår er også uendret: Romerike Krisesenter IKS, Regnskapsseksjonen Lørenskog Kommune, Postboks 304, 1471 Lørenskog. Vi foretrekker EHF faktura til 997 597 575 men kan også sendes på mail regnskpsseksjonen@lorenskog.kommune.no

Gavekonto

Romerike Krisesenter har fått nytt kontonummer for donasjoner; 3207.32.45221 Les mer om bruk av gavemidler og andre donasjoner under GAVER/DONASJONER

Samtalegruppe for mennesker som har levd i voldelige forhold

Fra høsten 2020 tilbyr Romerike krisesenter sammen med Lørenskog sanitetsforening og Forebyggende psykisk helsetjeneste en gratis samtalegruppe for mennesker som tidligere har vært i forhold hvor de har blitt utsatt for vold fra en partner. Dette innbefatter alle former for vold, som eksempelvis fysisk, seksualisert og psykisk vold. Hver gruppe vil bestå av 6-12 deltagere …

Samtalegruppe for mennesker som har levd i voldelige forhold Les mer »

Strategisamling 2020

Styret, ansatte, leder og nestleder i representantskapet bidro til å sette strategisk retning for krisesenteret de neste fire årene. Et gjensidig og forpliktende samarbeid med eierkommunene blir en sentral satsning og vil føre til en enda bedre tiltakskjede i arbeidet mot vold og overgrep i nære relasjoner. 

Minoritetsmenn utsatt for vold i nære relasjoner

Renate Iversen og Berit Næss har undersøkt hvilke voldserfaringer minoritetsmenn utsatt for vold fra en kvinnelig partner har, og sett på hvordan den voldsutsatte opplever sammenhengen mellom vold og helse. Studien viser at minoritetsmennene som ble intervjuet har blitt utsatt for mange typer vold over lang tid. Volden opprettholdes av offentlige instanser og nettverket rundt …

Minoritetsmenn utsatt for vold i nære relasjoner Les mer »

Årsrapport 2019

Romerike Krisesenter IKS sin årsrapport for 2019 er nå lagt ut på våre nettsider. Du finner denne og tidligere årsrapporter under; Om oss/Dokumenter

Film : Vi er her for deg!

Vi vet at tiden vi er inne i med korona-pandemi kan være ekstra vanskelig for noen familier. Karantene, isolasjon og permitteringer kan være stressfaktorer som øker forekomst av vold og overgrep i nære relasjoner.  Romerike Krisesenter er døgnåpen og vil ta imot deg, uavhengig av kjønn, alder om du har barn med deg eller ikke. …

Film : Vi er her for deg! Les mer »

Vi er her for dere!

Opplever du vold og overgrep i nære relasjoner, trenger du råd, veiledning eller du trenger et sted hvor du og dine barn er i sikkerhet? I hele pandemi-perioden gir vi akutt-beskyttelsesbistand og råd og veiledning på telefon. Du når oss på 66 93 23 10.

Invitasjon til 40 års jubileum

Romerike Krisesenter IKS feirer 40 års jubileum i år og inviterer samarbeidspartnere og hjelpeapparatet på Romerike til å delta i feiringen! Det blir visning av forestillingen «Jeg?». Forestillingen etterfølges av kunnskap om menn utsatt for vold i nære relasjoner og en panelsamtale om temaet.Adam Schjølberg er konferansier for arrangementet og vil lede oss gjennom dagen. …

Invitasjon til 40 års jubileum Les mer »

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hopp rett ned til innholdet