Våre tilbud

Å være barn på senteret

Voksne kan ta med seg sine barn til krisesenteret. Barn under 18 år kan ikke bo på krisesenteret hvis de ikke er i følge med en foresatt. Alle våre rom er innredet slik at barnefamilier kan bruke dem. I tillegg har vi lekerom, ungdomsrom, hobbyrom og utearealer som er tilrettelagt for barn og familier.

Barn på krisesenter har selvstendige rettigheter både etter krisesenterloven og annet lovverk. Romerike krisesenter har ansatte med barnefaglig kompetanse og arbeider ut fra et familieperspektiv. Barn på krisesenteret får sine egne kontaktpersoner, de tilbud om egne samtaler og får tilpasset informasjon om krisesenteret. Vi gjør også egne kartlegginger og sikkerhetsvurderinger for barna. Foreldre på krisesenteret får tilbud om grunnleggende foreldreveiledning, og veiledning knyttet til ivaretakelse av barn i krise. Vi samarbeider med ulike instanser som barnevern, politi, skole og barnehage med utgangspunkt i familiens situasjon og behov.

Barn på krisesenter skal føle seg trygge og ivaretatt, og oppleve at de blir sett, hørt og tatt på alvor av de ansatte. Krisesenteret skal også bidra til at de kan opprettholde flest mulig av sine vanlige rutiner med skole, barnehage og fritidsaktiviteter, der det er sikkerhetsmessig og praktisk mulig. Vi samarbeider med frivillige organisasjoner som kan tilby leksehjelp og andre aktiviteter til barn og familier på krisesenter.

 

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hopp rett ned til innholdet