Gruppebilde familiedepartementet

Besøk fra barne- og familiedepartementet og bufdir angående høringsnotat om krisesenterloven

Barne- og familiedepartementet skal utrede lovendringer, og vurdere tiltak for å øke kvaliteten på krisesentertilbudet. I den forbindelse var en gruppe ansatte fra departementet og Bufdir på besøk hos oss for å komme nært praksisfeltet. 
 

Romerike krisesenter bidro på møtet med informasjon om forsøk med integrert krisesenter for kvinner og menn, suksesskriterier i samarbeidet med eierkommunene,  journalføring og barn som egne brukere. Vi ser fram til høringsnotatet og er glad for at det gjøres et viktige arbeid med å øke kvaliteten på krisesentertjenesten.

Del denne posten

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hopp rett ned til innholdet