Brenner du for å jobbe med vold i nære relasjoner? Da trenger vi deg! 

Vi søker etter miljøterapeut i fast 100 % stilling

 • Arbeidsgiver: Romerike Krisesenter IKS
 • Sted:  Skedsmokorset
 • Stillingstittel: Miljøterapeut
 • Stillingsstørrelse: 100%
 • Søknadsfrist: 30.10.2023

Vi søker en  dyktig, motivert og fleksibel miljøterapeut. Stillingen inngår i to-delt turnus med arbeid i gjennomsnitt hver tredje helg. Stillingen er ledig fra 1.januar 2024, tiltredelse etter avtale. Les hele stillingsutlysningen og søk stillingen på finn.no

Dine arbeidsoppgaver

 • Gi et samtaletilbud, råd og veiledning til voldsutsatte, samarbeidspartnere, pårørende og ansatte i hjelpeapparatet
 • Gi et individuelt tilrettelagt tilbud til voldsutsatte med grunnlag i krisesenterets faglige plattform og gjeldende lovverk og veiledere
 • Skriftlig dokumentasjon av arbeidet
 • Informasjonsarbeid
 • Delta i krisesenterets utviklingsarbeid
 • Praktiske oppgaver på krisesenteret
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø og samarbeidsklima

Stillingen innebærer også:

 • Samarbeid med og koordinering av kommunale tjenester til beste for den voldsutsatte
 • Undervise og holde foredrag hos skoler, samarbeidspartnere og frivillige organisasjoner
 • Råd og veiledning til eksterne samarbeidspartnere

Våre krav til deg og dine kvalifikasjoner

 • Bachelorutdanning innen sosial-, samfunns, helsefag eller andre relevante faggrupper. Masterutdanning innen relevante faggrupper vil være en fordel. Særlig relevant erfaring kan gjøre det aktuelt å fravike utdanningskravet.
 • Vi ønsker søkere med god kompetanse innenfor relevant fagområde, herunder både erfaringer, holdninger og kunnskap som bidrar til at vi gir brukerne våre gode tjenester. Med bakgrunn i selskapets strategiske satsninger er det særlig aktuelt med kompetanse om og erfaring fra arbeid med mennesker med psykiske lidelser og/eller ruslidelser.
 • Dine relasjonelle ferdigheter er gode og du er trygg og tillitsskapende.
 • Du mestrer godt samtaler med sårbare mennesker om tabubelagte temaer.
 • Du er fleksibel og trives med en variert og travel arbeidshverdag.
 • Du har gode evner til å arbeide både i team og selvstendig.
 • Du jobber målrettet, nøyaktig og effektivt.
 • Du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Du er faglig og personlig egnet til stillingen og har god refleksjonsevne.
 • God digital kompetanse.
 • Førerkort klasse B.

Hva mer ønsker vi oss?

Det er en ønskelig med erfaring fra ett eller flere av disse områdene:

 • arbeid med voldsutsatte
 • arbeid med barn, ungdom og familier
 • arbeid hos sentrale samarbeidsaktører, slik som politi, barnevern eller psykisk helsearbeid

Du har kompetanse om traumer og traumereaksjoner, kjønns- og seksualitetsmangfold og minoriteter og kultur. Språklig kompetanse utover norsk og engelsk vil være en fordel.

Hva kan vi tilby deg?

 • Spennende og meningsfulle arbeidsoppgaver i nær kontakt med brukere og samarbeidsinstanser
 • Muligheten til personlig og faglig utvikling
 • En arbeidsplass som er fremoverlent og pådriver for å jobbe kunnskapsbasert
 • Aktive og engasjerte kollegaer med variert bakgrunn og kompetanse
 • Lønn etter kvalifikasjoner
 • Fra lønnen trekkes 2% pensjon

Les hele stillingsutlysningen og søk stillingen på finn.no

Spørsmål om stillingene kan rettes til HR-leder Renate Iversen 95 44 77 11, rk-reiv@rkrise.no. Søknad og CV sendes på epost til; post@rkrise.no

Vi gjør oppmerksom på: 

 • CV benyttes i utvidet søkerliste
 • Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju
 • Det stilles krav om politiattest før tilsetting

Om Romerike Krisesenter

Vi tilbyr et samtaletilbud og akutt botilbud for voksne og barn som utsettes for vold, eller trusler om vold i nære relasjoner. Vi gir tjenester i tråd med krisesenterloven, og samarbeider med eierkommunene om et godt og helhetlig tjenestetilbud til voldsutsatte.

Romerike krisesenter IKS er et interkommunalt selskap som eies av de 12 kommunene på Romerike. Personalgruppen er bredt sammensatt, noe som bidrar til at vi kan gi brukerne våre helhetlige og individuelt tilrettelagte tjenester. Vi skårer høyt på arbeidsmiljøundersøkelser, har lavt sykefravær og lav turnover.

Som det første krisesenteret i Norge har Romerike Krisesenter i 2022 startet et to-åring forsøk der krisesentertilbudet ikke er kjønnsdelt. Målet med forsøket er å sikre et godt og likeverdig tilbud til alle voldsutsatte, uavhengig av kjønnsidentitet, seksuell orientering, etnisk bakgrunn, alder og funksjonsevne.

Senteret er i kontinuerlig utvikling og har dyktige, motiverte og engasjerte ansatte. Vi ønsker en personalgruppe som reflekterer mangfoldet i samfunnet, både når det gjelder sammensetning og kompetanse. Ca. 20 % av de ansatte er menn, og vi tilstreber å ha en likestilt og mangfoldig personalgruppe.

Les mer om oss på våre nettsider: 

Del denne posten

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hopp rett ned til innholdet