Romerike_krisesenter–logo–2021

Brenner du for å jobbe med vold i nære relasjoner? Vi søker ny fagleder med ansvar for kvalitetssikring og tjenesteutvikling!

Vår nye medarbeider er en viktig bidragsyter til utvikling av gode krisesentertjenester, med ansvar for utviklings- og endringsarbeid i tråd med krisesenterets strategiske satsningsområde. Du vil ha særlig ansvar for kvalitetssikring og tjenesteutvikling internt på krisesenteret, og bidra til å definere innholdet i krisesenterets samfunnsoppdrag i tett samarbeid med den øvrige ledergruppen og personalet. 

 • Arbeidsgiver: Romerike krisesenter IKS
 • Stillingstittel: Ledende miljøterapeut
 • Søknadsfrist 26.10.2022
 • Ansettelsesform: Fast 100%

Dine arbeidsoppgaver:

 • Ha ansvar for utviklings- og endringsarbeid i tråd med krisesenterets strategiske satsningsområde. Denne stillingen har særlig ansvar for kvalitetssikring og tjenesteutvikling internt på krisesenteret.
 • Du vil bidra til å definere innholdet i krisesenterets samfunnsoppdrag, og ha påvirkning på kompetansekrav og opplæring i tråd med denne.
 • Du vil være tett på driften på senteret, samtidig som du er en del av ledergruppen på krisesenteret.
 • Du vil jobbe selvstendig, men i tett samarbeid med den øvrige ledergruppen og personalet.
 • Du vil bidra til å utvikle smarte samarbeidsløsninger som fremmer kvalitet i tjenestene for mennesker som utsettes for vold og overgrep i nære relasjoner.
 • Både opplæring internt og eksterne foredrag og workshop er en del av jobben.

Hvilken bakgrunn har du?

 • Det kreves minimum 3-årig relevant utdanning på høyskole eller universitetsnivå.
 • Mastergrad i relevant fag er å foretrekke. Lang og relevant erfaring kan kompensere for mastergrad.
 • Det er ønskelig at du har erfaring fra utvikling- og endringsarbeid og erfaring fra krisesenter eller tilsvarende fagområde.
 • Førerkort klasse B, og mulighet til å disponere bil.
 • Kommunisere godt på norsk, både muntlig og skriftlig.
 • Må kunne kommunisere godt muntlig engelsk.
 • Gyldig politiattest må fremvises før tiltredelse.

Hvem ser vi etter?

 • Du har gode kommunikasjons- og samhandlingsevner.
 • Du tør å bringe nye perspektiver og ideer inn i teamet og kan utfordre etablert praksis.
 • Du har integritet, er inspirerende, lojal og tillitsskapende.
 • Du har gjennomføringsevne, er tydelig og beslutningsdyktig.
 • Du liker å motivere og veilede kollegaer.
 • Du er reflektert, utforskende og interessert i kollegaers og samarbeidspartnere utsagn og meninger.
 • Du evner, og trives med å håndtere flere arbeidsoppgaver samtidig.
 • Du trives med utfordringer og er løsningsorientert.
 • Har gode faglige og etiske holdninger.
 • Du har en dynamisk tilnærming til endringsprosesser, evner å løfte blikket å se samfunnsperspektivet.

Vi tilbyr:

 • Samarbeid med engasjerte og erfarne kolleger i et godt arbeidsmiljø.
 • Faglige utfordringer og svært varierte arbeidsoppgaver.
 • Tverrfaglig samarbeid med ulike instanser
 • Arbeid på dagtid
 • Parkeringsmuligheter på arbeidsplass
 • Kompetanseutvikling – videreutdanning
 • Lønn i henhold til tariffavtale samt etter kvalifikasjoner
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Søknad og CV sendes per epost til post@rkrise.no

Har du spørsmål om stillingen, ta kontakt med: Daglig leder Hege Edvardsen på rk-heed@rkrise.no tlf 980 21 227 eller HR-leder Renate Iversen på rk-reiv@rkrise.no tlf 95 44 77 11

Om Romerike Krisesenter

Vi har samtaletilbud og akutt botilbud for voksne og barn som utsettes for vold, eller trusler om vold i nære relasjoner. Vi gir tjenester i tråd med krisesenterloven, og samarbeider om et godt og helhetlig tjenestetilbud til voldsutsatte.

Personalgruppen er bredt sammensatt, noe som bidrar til at vi kan gi brukerne våre helhetlige og individuelt tilrettelagte tjenester. Vi skårer høyt i arbeidsmiljøundersøkelser, har lavt sykefravær og turnover.

Som første krisesenter i Norge har vi i 2022 startet et to-åring forsøk der krisesentertilbudet ikke er kjønnsdelt. Målet med forsøket er å sikre et godt og likeverdig tilbud til alle voldsutsatte, uavhengig av kjønnsidentitet, seksuell orientering, etnisk bakgrunn, alder og funksjonsevne.

Senteret er i kontinuerlig utvikling og har dyktige, motiverte og engasjerte ansatte. Vi ønsker en personalgruppe som reflekterer mangfoldet i samfunnet. Ca. 20 % av de ansatte er menn, og vi tilstreber å ha en likestilt og mangfoldig personalgruppe.

Stillingen er utlyst på NAV.no

Del denne posten

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hopp rett ned til innholdet