Romerike_krisesenter–logo–2021

Er du fleksibel, strukturert og allsidig? Vi søker etter ny administrasjonskonsulent!

Vi ser etter deg som vil litt mer!

Vår nye medarbeider er en viktig bidragsyter til utvikling av gode krisesentertjenester. I denne stillingen vil du bidra til at driften på senteret er smidig. Du liker godt å hjelpe andre, både kollegaer, samarbeidspartnere og brukere av tjenesten. Du er selvstendig og systematisk og tar i ett tak når du ser det trengs. I denne stillingen er det store muligheter for påvirkning utfra dine kvalifikasjoner, erfaringer og interesser. Vi gleder oss til å høre fra deg!

 • Arbeidsgiver: Romerike krisesenter IKS
 • Stillingstittel: Administrasjonskonsulent
 • Søknadsfrist 28.10.2022
 • Ansettelsesform: Fast 100%

Dine arbeidsoppgaver

 • Understøtte, utvikle og tilrettelegge for gode arbeidsprosesser for miljøpersonalet og ledergruppen
 • Praktiske oppgaver, samt kontroll og oppfølging av driftsoppgaver
 • Innkjøp og oppfølging av fakturaavtaler
 • Brannvernleder
 • Bidra til utvikling av nettside, sosiale medier og kommunikasjonsmateriell
 • Resepsjonsoppgaver
 • Praktisk tilrettelegging og koordinering av møter, arrangementer og lignende
 • Lederstøtte, herunder understøtte administrative, merkantile og digitale oppgaver
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø og samarbeidsklima 
 • Andre oppgaver kan være aktuelt ut fra dine kvalifikasjoner og endringer i behov

Våre krav til deg og dine kvalifikasjoner 

 • Relevant utdanning og erfaring
 • Høy digital kompetanse
 • Praktisk anlagt
 • Gode samarbeids- og gjennomføringsevner, samt høy serviceinnstilling
 • God systemforståelse og evne til å se helhet
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Strukturert, nøyaktig og fleksibel
 • Bidrar til et inkluderende arbeidsmiljø
 • Førerkort klasse B eller BE

Erfaring fra lignende arbeid er ønskelig. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Det er viktig for oss med mangfold i personalgruppen. Vi ønsker ansatte med ulike kjønn og kjønnsidentiteter, kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

 Hva kan vi tilby deg? 

 • Mulighet til personlig og faglig utvikling 
 • En arbeidsplass som er fremoverlent og pådriver for å jobbe kunnskapsbasert 
 • Aktive og engasjerte kollegaer med variert bakgrunn og kompetanse 
 • Lønn etter kvalifikasjoner 
 • Fra lønnen trekkes 2% pensjon 

Søknad og CV sendes via søknadsportalen på finn.no

Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes i utvidet søkerliste. Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju. Det stilles krav om politiattest før tilsetting. 

 

Om arbeidsgiveren

Vi tilbyr et samtaletilbud og akutt botilbud for voksne og barn som utsettes for vold, eller trusler om vold i nære relasjoner. Vi gir tjenester i tråd med krisesenterloven, og samarbeider med eierkommunene om et godt og helhetlig tjenestetilbud til voldsutsatte.

Romerike krisesenter IKS er et interkommunalt selskap som eies av de 12 kommunene på Romerike. Personalgruppen er bredt sammensatt, noe som bidrar til at vi kan gi brukerne våre helhetlige og individuelt tilrettelagte tjenester. Vi skårer høyt på arbeidsmiljøundersøkelser, har lavt sykefravær og lav turnover.

Som det første krisesenteret i Norge har Romerike krisesenter i 2022 startet et to-åring forsøk der krisesentertilbudet ikke er kjønnsdelt. Målet med forsøket er å sikre et godt og likeverdig tilbud til alle voldsutsatte, uavhengig av kjønnsidentitet, seksuell orientering, etnisk bakgrunn, alder og funksjonsevne.

Senteret er i kontinuerlig utvikling og har dyktige, motiverte og engasjerte ansatte. Vi ønsker en personalgruppe som reflekterer mangfoldet i samfunnet, både når det gjelder sammensetning og kompetanse. Ca. 20 % av de ansatte er menn, og vi tilstreber å ha en likestilt og mangfoldig personalgruppe.

Del denne posten

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hopp rett ned til innholdet