Romerike_krisesenter–logo–2021

Er du vår nye kollega?

Brenner du for å jobbe med vold i nære relasjoner? Da trenger vi deg! Vi søker etter to miljøterapeuter i fast 100% stilling.

 • Arbeidsgiver: Romerike Krisesenter IKS 
 • Stillingstittel: Miljøterapeut 
 • Søknadsfrist: 29.05.2022 
 • Ansettelsesform: Fast 

Vi søker to dyktige, engasjerte og motiverte mennesker til to nyopprettede stillinger som miljøterapeuter hos oss. Stillingene inngår i to-delt turnus med arbeid i gjennomsnitt hver tredje helg. 

Dine arbeidsoppgaver

 • Gi et samtaletilbud, råd og veiledning til voldsutsatte, samarbeidspartnere, pårørende og ansatte i hjelpeapparatet 
 • Gi et individuelt tilrettelagt tilbud til voldsutsatte med grunnlag i krisesenterets faglige plattform, samt gjeldende lovverk og veiledere 
 • Skriftlig dokumentasjon av arbeidet 
 • Informasjonsarbeid 
 • Delta i krisesenterets utviklingsarbeid 
 • Praktiske oppgaver på krisesenteret 
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø og samarbeidsklima 

Våre krav til deg og dine kvalifikasjoner 

 • Bachelorutdanning innen sosial-, samfunns, helsefag eller andre relevante faggrupper. Annen relevant utdanning og erfaring kan i særlige tilfeller kompensere for nevnte bachelorutdanninger.  
 • Dine relasjonelle ferdigheter er gode, og du er trygg og tillitsskapende 
 • Du er fleksibel og trives med en variert og travel arbeidshverdag 
 • Du har gode evner til å arbeide både i team og selvstendig 
 • Når du jobber, er du målrettet, nøyaktig og effektivt 
 • Du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk 
 • Du er faglig og personlig egnet til stillingen og har god refleksjonsevne 
 • Digital kompetanse 
 • Førerkort klasse B 

Hva mer ønsker vi oss? 

Kjennskap om kommunale tjenester og erfaring fra f.eks;  

 • Arbeid med voldsutsatte 
 • Arbeid med barn, ungdom og familier 
 • Arbeid hos sentrale samarbeidsaktører, slik som politi, barnevern eller psykisk helsearbeid 

Kompetanse om;

 • Kjønn og seksualitetsmangfold
 • Minoriteter og kultur 
 • Språklig kompetanse utover norsk og engelsk 

Hva kan vi tilby deg? 

 • Spennende og meningsfulle arbeidsoppgaver i nær kontakt med brukere og samarbeidsinstanser 
 • Mulighet til personlig og faglig utvikling 
 • En arbeidsplass som er fremoverlent og pådriver for å jobbe kunnskapsbasert 
 • Aktive og engasjerte kollegaer med variert bakgrunn og kompetanse 
 • Lønn etter kvalifikasjoner 
 • Fra lønnen trekkes 2% pensjon 

Søknad og CV sendes via søknadsportalen på finn.no.

Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes i utvidet søkerliste. 

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju. 

Det stilles krav om politiattest før tilsetting. 

Om Romerike Krisesenter

Vi tilbyr et samtaletilbud og akutt botilbud for voksne og barn som utsettes for vold, eller trusler om vold i nære relasjoner. Vi gir tjenester i tråd med krisesenterloven, og samarbeider med eierkommunene om et godt og helhetlig tjenestetilbud til voldsutsatte.

Romerike Krisesenter IKS er et interkommunalt selskap som eies av de 12 kommunene på Romerike. På grunn av økt pågang, utvider vi nå med to stillingshjemler. Personalgruppen er bredt sammensatt, noe som bidrar til at vi kan gi brukerne våre helhetlige og individuelt tilrettelagte tjenester. Vi skårer høyt på arbeidsmiljøundersøkelser, har lavt sykefravær og lav turnover.

Som det første krisesenteret i Norge har Romerike Krisesenter i 2022 startet et to-åring forsøk der krisesentertilbudet ikke er kjønnsdelt. Målet med forsøket er å sikre et godt og likeverdig tilbud til alle voldsutsatte, uavhengig av kjønnsidentitet, seksuell orientering, etnisk bakgrunn, alder og funksjonsevne.

Senteret er i kontinuerlig utvikling og har dyktige, motiverte og engasjerte ansatte. Vi ønsker en personalgruppe som reflekterer mangfoldet i samfunnet, både når det gjelder sammensetning og kompetanse. Ca. 20 % av de ansatte er menn, og vi tilstreber å ha en likestilt og mangfoldig personalgruppe.

Les mer om oss på våre nettsider:

 

 

Del denne posten

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hopp rett ned til innholdet