Ett år med integrert krisesenter

Første februar 2022 startet Romerike Krisesenter «Prosjekt integrert krisesenter». Målet med prosjektet er å teste ut om vi kan gi bedre tjenester til voldsutsatte uavhengig av kjønn ved å gi alle et individuelt tilpasset tilbud på samme sted. 

I følge Krisesenterlova fra 2010 skal botilbudet til menn og kvinner på krisesenter være fysisk adskilt. Dette har Romerike Krisesenter IKS fått tillatelse til å avvike fra i en to-åring forsøksperiode. 

Prosjektet er nå halvveis, og erfaringene så langt er gode fra både voldsutatte og ansatte på krisesenteret. Prosjektet fikk nylig oppmerksomhet i en artikkel i Fontene

 I artikkelen forteller prosjektleder og HR-leder Renate Iversen om hvordan tilbudet til menn var da tilbudet var adskilt: «De fikk ikke ta del i fellesskapet, og hvis mannen hadde med seg barn, ble også de isolert. Etter min forståelse tilfredsstilte ikke det kravene som krisesenteret skal stille til hva tjenesten skal inneholde»

Prosjektet skal evalueres av et uavhengig team forskere fra Velferdsforskingsinstituttet NOVA. De skal gjennomføre observasjoner og intervjuer av både ansatte og beboere på krisesenteret, og skrive en rapport med anbefalinger. 

Alle de 12 eierkommunene til Romerike Krisesenter har stilt seg positive til forsøket, og er nysgjerrige på resultatene. «Flere av kommunene engasjerer seg og vil finne ut hva de kan gjøre hvis erfaringene om å ha et felles tilbud viser seg å være gode. De er svært interesserte, og mange engasjerer seg i forsøket» sier daglig leder ved Romerike Krisesenter IKS, Hege Edvardsen, til Fontene. 

Les hele artikkelen i Fontene her: Er det nødvendig å skille kvinner og menn på krisesentre? Det vil disse to finne ut

Del denne posten

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hopp rett ned til innholdet