Film: For noen er hjemmet det minst trygge stedet å være. Krisesenteret kan hjelpe!

Det å bli utsatt for kontroll, trakassering, vold og krenkelser er svært nedbrytende. De som lever i slike forhold er ofte redd for ikke å bli trodd, eller for å miste omsorgen for barna. Det å utsettes for vold fra sin partner, eller annen i nær relasjon er tabubelagt og mistenkes å ha store mørketall.

Se film på Facebook her:  FILM – Bufdir (Barne- og familedepartementet)

Dersom noen får deg til å føle deg redd, kanskje får deg til å gjøre ting du ikke vil, hindrer deg i å leve livet ditt slik du ønsker, smerter deg eller snakker nedsettende om deg, og dette utføres av noen du er glad i eller har en relasjon til, som du har hatt tillitt til, eller kunne forvente å ha tillitt til, er du utsatt for vold i en nær relasjon. 

Les mer de forskjellige typene vold her: Hva er vold?

For deg som er utsatt for vold i nære relasjoner kan vi tilby:

  • Døgnåpent tilbud om samtale, råd og veiledning på telefon
  • Komme på krisesenteret for en samtale
  • Et midlertidig og trygt sted å bo
  • Hjelp til å komme i kontakt med det øvrige hjelpeapparatet
  • Praktisk bistand og hjelp til å etablere deg på nytt
  • Vi er et lavterskeltilbud uten krav til henvisning
  • Vår brukergruppe er voldsutsatte kvinner, menn og LHBTIQ-personer og deres barn
  • Alle våre tjenester er gratis

Vi har åpent hele døgnet, hver dag hele året. Vi som jobber på krisesenteret har bred kompetanse med å jobbe med mennesker i krise. Se vår kontaktinfo her: Kontakt krisesenteret

Romerike Krisesenter IKS er et interkommunalt ressurssenter for vold i nære relasjoner som eies av 12 kommuner på Romerike, inkludert halve Enebakk. Krisesenteret dekker samfunnsoppdraget for kommunene; Lillestrøm, Lørenskog, Ullensaker, Nannestad, Nittedal, Eidsvoll, Hurdal, Rælingen, Enebakk (bruker også Follo Krisesenter), Gjerdrum, Aurskog-Høland og Nes.

Vi gir tjenester etter lov om kommunale krisesentertilbud, både til kvinner, menn og deres barn som er utsatt for vold i nære relasjoner. Les mer om  krisesentertjenesten hos Barne- og familiedepartementet:  Bufdir, vold og overgrep mot voksne

Vi ønsker å gi deg som er voldsutsatt og dine barn god bistand, og søker å samarbeide med andre instanser slik at hjelpen tilpasses ditt behov. Vi er både kvinner og menn som arbeider på krisesenteret, som har ulik fagutdanning og høy kompetanse på vold og traumer.

Les mer om krisesenteret her: Krisesenteret, samarbeid og nyttige linker

Del denne posten

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hopp rett ned til innholdet