Film: Vi har ingen å miste, en appell foran Stortinget

På FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner den 25. november 2021, ble det arrangert en markering foran Stortinget under fanen «Stopp drap på kvinner». Hege K. Edvardsen, daglig leder på Romerike Krisesenter IKS, femmer krisesentertjenesten i dette viktige arbeidet og har fokus på forebygging og sammenhengende tjenester. 

Se innlegget til Hege K. Edvardsen her:

70% av partner-drap er varslet

Partnerdrap rammer ikke bare kvinner, men får enorme følger også for barna, familier og et helt lokalsamfunn når katastrofen er et faktum.

Krisesentertjenesten er ofte den første arenaen en voldsutsatt møter på veien til et liv uten vold, og den tjenesten som kan bety at en voldsutsatt ikke blir drept. For mange er det nettopp dette det handler om, å overleve.

Takk til ildsjelene

Vi ønsker å takke de sterke kvinnene som på 70- og 80 tallet hadde nok muskler, styrke og mot til å sette vold mot kvinner på agendaen. De klarte å få frivillighetsarbeid til å bli en offentlig velferdsoppgave. I 2010 kom krisesenterloven. Denne ga kommunene en forpliktelse til sine innbyggere ved å ha et krisesentertilbud for de som opplever vold i nære relasjoner.

Arbeidet fortsetter

Det er vi i offentlig sektor som skal drive krisesentertjenesten videre og gjøre den robust nok til å møte nye utfordringer og ny vold som vil ramme nye generasjoner. Vi har ingen å miste!

1.668 voksne og 1.258 barn hadde behov for et beskyttet botilbud på krisesenter i 2020. I tillegg ble det gjennomført over 8.000 enesamtaler med mennesker utsatt for vold i nære relasjoner.

De fleste barna vi treffer på krisesenteret har levd med vold hele livet. For å kunne bryte volden som går i generasjoner, må vi arbeide sammen med sømløse tjenester på tvers av ansvarsområde. I tillegg må vi alle være medmennesker som tørr å bry oss og å varsle.  

Er du bekymret for at et barn kan være utsatt for vold eller mishandling? Meld fra til barnevernet. Les mer om bekymringsmelding her: Bufdir – melde fra til barnevernet

Alle kan bli utsatt for vold

Vold i nære relasjoner skjer i alle samfunnslag og i alle miljøer, vi i krisesentertjenesten står klar til å ta deg imot! Alle våre tjenester er gratis og vi har alltid åpent.

Vi som jobber på krisesenteret har erfaring med å jobbe med mennesker i krise. Du kan også kontakte oss om du er bekymret for en venn eller venninne, kollega, nabo, familiemedlem eller bekjent.

Ta kontakt med oss på tlf: 66 93 23 10. Se flere kontaktmuligheter her: Kontakt krisesenteret

Del denne posten

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hopp rett ned til innholdet