Våre tilbud

Hva kan vi tilby?

For mennesker utsatt for vold i nære relasjoner kan vi tilby:

  • Samtale, råd og veiledning på telefon
  • Komme på krisesenteret for en samtale
  • Et midlertidig og trygt sted å bo
  • Råd og veiledning vedrørende din situasjon
  • Hjelp til å komme i kontakt med det øvrige hjelpeapparatet
  • Praktisk bistand og hjelp til å etablere deg på nytt

Vi har åpent hele døgnet, hver dag hele året.

Innholdet i samtalene kan være råd/veiledning, informasjon, kartlegging av situasjonen, bistand til å finne løsninger og bearbeiding. Det å bli utsatt for kontroll, trakassering, vold og krenkelser er svært nedbrytende. De som lever i slike forhold, er ofte redd for ikke å bli trodd eller for å miste omsorgen for barna. Det å utsettes for vold fra sin partner svært tabubelagt.

Tilbakemeldinger så langt har vært at beboerne har opplevd det svært viktig å kunne bo på et trygt og sikkert sted. I tillegg har de presisert betydningen av å bli trodd.

Vi som jobber på krisesenteret har erfaring med å jobbe med mennesker i krise. Du kan også kontakte oss om du er bekymret for en venn eller venninne, kollega, nabo, familiemedlem eller bekjent.

Du finner vår kontaktinformasjon her: Kontakt krisesenteret

 

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hopp rett ned til innholdet