Hvem er vi?

Romerike Krisesenter IKS er et interkommunalt ressursenter for vold i nære relasjoner og eies av 12 kommuner på Romerike. Vi gir tjenester etter lov om kommunale krisesentertilbud, både til kvinner, menn og deres barn som er utsatt for vold i nære relasjoner.

Romerike Krisesenter IKS er et selskap som startet sitt arbeid for voldsutsatte kvinner og barn i 1979. Gjennom årene har innholdet i arbeidet endret seg mye, men hovedmålet vårt er å sørge for trygghet og god hjelp til kvinner og menn utsatt for vold av noen som står de nær, og deres barn.

I dag har krisesenteret 21 årsverk med ulik fagutdanning og høy kompetanse på vold og traumer. Vi er både kvinner og menn som arbeider her. Vi ønsker å gi deg som er voldsutsatt og dine barn, god bistand, og søker å samarbeide med andre instanser, slik at hjelpen tilpasses ditt behov. Der barn utsettes for omsorgssvikt, har Krisesenteret opplysnings- og meldeplikt til barneverntjenesten.

Romerike Krisesenter IKS ligger sentralt i Skedsmo og er lett tilgjengelig med buss og bil

Vi arbeider etter krisesenterloven

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hopp rett ned til innholdet