hammer

Innspill til høring om æresrelatert vold

Romerike krisesenter IKS har sendt inn et skriftlig høringsinnspill om æresrelatert vold, negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Høringsinnspillet er sendt til et lovutvalg som er nedsatt av arbeids- og inkluderingsdepartementet, som utreder juridiske problemstillinger innen disse temaene.

I høringsinnspillet peker vi på utfordringer med dagens lovverk og problemstillinger vi mener utvalget bør utrede, basert på våre erfaringer med slike saker. Innspillet bygger på drøftinger med hele ansattgruppen som har direkte kontakt med voldsutsatte. I høringsinnspillet legger vi særlig vekt på blant annet:

  • Viktigheten av å se både sammenhengen mellom og forskjellen på æresrelatert vold og vold i nære relasjoner.
  • Gutter og menn utsatt for æresrelatert vold
  • Unge voksne under videregående opplæring og deres muligheter til å bli uavhengig av sin familie
  • Negativ sosial kontroll og æresrelatert vold i etnisk norske miljø
  • Personer med funksjonsnedsettelser og æresrelatert vold

Vi er glade for å kunne bidra med vår kompetanse og erfaring inn i viktig lovarbeid!

Les hele høringsinnspillet vårt her. Høringsinnspill fra Romerike Krisesenter til lovutvalg om æresrelatert vold 14.09.2022 (1)

 

 

Del denne posten

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hopp rett ned til innholdet