Folkemengde_med_Ukrainske_flagg

Jobber du med flyktninger og ønsker å lære mer om vold i nære relasjoner og menneskehandel?

Møter du flyktninger som du er bekymret for at kan være utsatt for vold i nære relasjoner eller menneskehandel?

Romerike Krisesenter IKS har mottatt ekstra midler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) for å bistå kommuner i forbindelse med den økte tilstrømningen av flyktninger som følge av krigen i Ukraina.

Tilbud om kompetanseheving, kurs og foredrag

Vi kan tilby kompetanseheving, kurs og foredrag om vold i nære relasjoner og menneskehandel for ansatte i flyktningetjenesten, på mottak, i voksenopplæringen og andre som er i kontakt med flyktninger. Dette kan vi snakke om:

  • Hva er Krisesenteret og hvilken hjelp vi kan tilby
  • Ulike typer vold (fysisk, materiell, psykisk, økonomisk, seksuell, æresrelatert vold, menneskehandel
  • Når risiko for vold øker i en krisesituasjon, for eksempel igjennom organisert utnytting/menneskehandel, utnytting av hjelper-relasjonen, eller på grunn av økt familiestress og vold i familien
  • Å avdekke vold. Hva skal man se etter? Hva gjør det vanskelig å oppdage? Hva kan gjøre at man ikke ønsker å fortelle om volden?
  • Hva er viktig å vite i møte med voldsutsatte?
  • Hvor kan man få hjelp? Hvor henviser man videre?

Samtaler med råd og veiledning, og et trygt botilbud

  • Vi kan tilby samtaler med enkeltpersoner i krise og utsatt for vold og/eller menneskehandel, og deres pårørende. Vi kan også gi veiledning til personer i hjelpeapparatet.
  • Ved behov kan vi tilby et trygt, midlertidig botilbud til flyktninger som er utsatt for vold i nære relasjoner og/eller menneskehandel og ikke har andre trygge steder å bo 

Informasjon på ulike språk om Krisesenterets tilbud

Nytt informasjonsmateriell med brosjyrer og plakater om Romerike Krisesenter IKS vil være tilgjengelig på ulike språk i løpet av høsten 2022. Det vil legges ut informasjon på våre nettsider så snart det er klart.

Ta kontakt med oss!

For å booke et foredrag fra oss eller drøfte hvordan vi kan bistå din tjeneste, kontakt vår koordinator Shilpa Eline Løyning på mail rk-shlo@rkrise.no. Du kan også ringe oss på 66 93 23 10 eller benytte vårt kontaktskjema

Ønsker du å lære mer om hvordan flyktninger lever i særlig risiko for å utsettes for vold, overgrep og menneskehandel? Les kronikken fra Redd Barna og Romerike Krisesenter på tv2.no.

 

Del denne posten

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hopp rett ned til innholdet