Hege_K._Edvardsen_og_Silje_Vold_Løwe

Krisesenteret ruster opp for større pågang 

21. juni skrev Romerikes Blad om at Romerike Krisesenter det siste året har sett mer vold og ofte mer alvorlige saker. Og at ledelsen mener det er grunn til å tro at de vil få enda flere saker i årene som kommer. Les hele saken på rb.no (+ sak) Romerikes Blad – Aldri før har så mange kontaktet krisesenteret – nå ruster de opp for enda større pågang. 

Økning i henvendelser 

Aldri før har det døgnåpne krisetilbudet hjulpet så mange. Det har særlig vært en økning i de som ønsker dagsamtaler ved oppmøte eller på telefon, for å få råd og veiledning. Antallet som bor på krisesenteret grunnet beskyttelsesbehov har også økt noe. 

– Det at vi får flere henvendelser betyr ikke at nødvendigvis at omfanget er større. Det kan også bety at tilbudet vårt er mer kjent, mener fagleder Silje Vold Løwe. 

Nye stillinger 

Romerike Krisesenter har nylig fullført prosessen med tilsettelse i to nyopprettede miljøterapeutstillinger. Styrking av stab og kompetanse er en nødvendighet grunnet den kraftige økningen i henvendelser.  

– Det betyr at vi kan hjelpe enda flere. Samtidig vet jeg at det ikke tar lang tid før vi kjenner på det samme presset igjen, fordi det er et utømmelig behov. Så vi må hele tiden etterstrebe å jobbe på nye måter for å kunne hjelpe flest mulig, sier daglig leder Hege K. Edvardsen. 

Mer alvorlig vold 

Året var preget av mer vold i nære relasjoner, mer alvorlig vold og at flere menn enn før kontaktet krisesenteret. I tillegg kom flere ungdommer på grunn av æresrelatert vold og negativ sosial kontroll. 

– Ansatte på krisesenteret har møtt mange familier som på grunn av pandemien har opplevd at volden stadig har blitt mer brutal. Det kan synes som om familier som hadde det vanskelig før pandemien, har fått det verre. Det oppløftende i dette, er at enda flere har tatt kontakt med oss.  

– Tidligere kriser forteller oss at vold i nære relasjoner kan være økende i flere år etter at krisen er avsluttet. Ut fra dette er det grunn til å tro at henvendelser til krisesenteret vil fortsette å øke i årene som kommer, står det i krisesenterets årsrapport. 

Krisesenteret styrker også innsatsen mot dekningskommunene sine for å spre kunnskap og informasjon om både tilbudet og hvordan kommunene kan hjelpe voldsutsatte. Dette gjøres i håp om at flere familier får tidlig hjelp, og at flere signaler på vold og overgrep blir fanget opp. 

Hvordan hjelp kan jeg få? 

På Romerike Krisesenter kan vi tilby flere typer hjelp til deg som er utsatt for vold i nære relasjoner. 

  • Samtale, råd og veiledning på telefon 
  • Komme på krisesenteret for en dagsamtale 
  • Et midlertidig og trygt sted å bo ved beskyttelsesbehov 
  • Hjelp til å komme i kontakt med det øvrige hjelpeapparatet 
  • Praktisk bistand og hjelp til å etablere deg på nytt 

Innholdet i samtalene kan være råd og veiledning, informasjon, kartlegging av situasjonen, bistand til å finne løsninger og bearbeiding. Det å bli utsatt for kontroll, trakassering, vold og krenkelser er svært nedbrytende. De som lever i slike forhold, er ofte redd for ikke å bli trodd eller for å miste omsorgen for barna.  I tillegg er det å utsettes for vold fra sin partner svært tabubelagt. 

Er jeg utsatt for vold? 

Ansatte på krisesenteret opplever at det er mange som ikke selv vet at de er voldsutsatt når de ikke har opplevd fysisk mishandling som slag eller spark. Vold har mange flere former enn den fysiske formen, blant annet er den psykiske mishandlingen ansett å kunne gjøre større skade enn den fysiske på lang sikt. Lurer du på om du blir utsatt for vold? Les mer her: Er jeg utsatt for vold eller mishandling? 

Hvordan får jeg hjelp? 

På Romerike Krisesenter er vi alltid tilgjengelig. Hele døgnet, hele året. Ring oss på telefon 66932310 for en prat om din situasjon. Vi har taushetsplikt og du kan være anonym om du ønsker det. Alle våre tjenester er gratis, og du trenger ingen henvisning for å få hjelp fra oss. Du kan også kontakte oss om du er bekymret for en venn, bekjent, kollega eller et familiemedlem. Se flere kontaktmuligheter her: Kontakt krisesenteret 

Del denne posten

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hopp rett ned til innholdet