Minoritetsmenn utsatt for vold i nære relasjoner

Renate Iversen og Berit Næss har undersøkt hvilke voldserfaringer minoritetsmenn utsatt for vold fra en kvinnelig partner har, og sett på hvordan den voldsutsatte opplever sammenhengen mellom vold og helse.

Studien viser at minoritetsmennene som ble intervjuet har blitt utsatt for mange typer vold over lang tid. Volden opprettholdes av offentlige instanser og nettverket rundt familiene. I møtet mennene har med de offentlige instansene og nettverk, kan det fremstå som at holdningen de møter er at menn først og fremst er voldsutøvere, ikke voldsutsatte

Minoritetsmenns opplevelse av vold er lite forsket på fra før. Iversen og Næss anbefaler mer forskning og heving av kunnskapen om menn som voldsutsatte i Norge, særlig knyttet til menn med minoritetsbakgrunn.

Del denne posten

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hopp rett ned til innholdet