ansatt på krisesenteret i samtale med en beboer

Nye stillingstitler for ansatte på krisesenteret

Ansatte på Romerike Krisesenter som jobber med å følge opp voldsutsatte har nå fått nye stillingstitler. Fra nå av har de ansatte stillingstittelen «Faglig veileder». Endringen i stillingstittel er et av flere resultater av et pågående prosjekt for å utforme lokal lønnspolitikk for krisesenteret hvor både ansatte, tillitsvalgte, verneombud og ledere har deltatt. I prosjektet har vi blant annet gjennomgått og oppdatert stillingsbeskrivelser og stillingstitler. Målet har vært å få stillingstitler og stillingsbeskrivelser som er riktige og nyttige, reflekterer arbeidet vi faktisk gjør på en god måte og dermed bidrar til at vi er tydelige på hva voldsutsatte og samarbeidspartnere kan forvente av oss. 

Stillingstittelen «Faglig veileder» ble valgt fordi ansattgruppen opplevde den reflekterer godt det vi bruker det meste av tiden vår på: å gir veiledning til voldsutsatte, pårørende og hjelpeapparatet basert på vår faglige kompetanse og erfaring. 

I den oppdaterte stillingsinstruksen beskriver vi kjerneoppgavene til våre ansatte, som omfatter blandt annet:

  • Gi et samtaletilbud, råd og veiledning til voldsutsatte som er i kontakt med krisesenteret.  Dette omfatter blant annet støttesamtaler, kartlegging av vold og trusselbilde, vurderinger knyttet til sikkerhet, og bistand til å kontakte relevante instanser.  
  • Bidra i planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av aktiviteter med beboere på krisesenteret, med mål om å legge til rette for positive opplevelser, mestring og relasjonsbygging.  
  • Gi råd og veiledning til samarbeidspartnere, pårørende og ansatte i hjelpeapparatet  
  • Bidra til et godt tverrfaglig samarbeid med andre tjenester, instanser og aktører
  • Representere krisesenterets arbeid i møte med andre aktører, og mulighet til å bidra i foredragsvirksomhet og annen utadrettet virksomhet for å informere om senterets tilbud og mandat  

For ansatte med et særskilt ansvar for å følge opp barn på krisesenteret, kommer i tillegg å:

  • Gjennomføre strukturerte barnesamtaler, herunder kartlegging og oppfølgingssamtale tilpasset barnets alder og modenhet.  
  • Bidra i utviklingen av det barnefaglige arbeidet på krisesenteret, og dele av sin barnefaglige kompetanse med kolleger og samarbeidsinstanser.  
I dag har Romerike Krisesenter 20 fulltid-stillinger som faglige veiledere, og fire deltidsstillinger. De bemanner krisesenteret hele døgnet. I tillegg er vi fem ansatte i ledelse og administrasjon.
 
Vil du vite mer om hvordan vi jobber? Følg oss på facebook og linkedin eller send oss en epost på post@rkrise.no.

Del denne posten

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hopp rett ned til innholdet