Om oss

Romerike Krisesenter IKS

Romerike krisesenter IKS er et selskap som startet sitt arbeid for voldsutsatte kvinner og deres barn i 1979. Selskapet har utviklet seg mye siden oppstarten, og har som mål å gi deg som voldsutsatt trygghet og best mulig hjelp tilpasset ditt behov. Tilbudet er likestilt kvinner og menn, og deres barn.

I 2010 kom lov om Krisesenter som gir alle kommuner plikt til å ha et krisesentertilbud. Romerike krisesenter gir dette tilbudet på vegne av alle de 12 kommunene på Romerike.

I dag har krisesenteret 20 årsverk med ulik fagutdanning og høy kompetanse på vold og traumer. Vi er både kvinner og menn som jobber her.

Vi ønsker å gi kvinner, menn og deres barn god bistand, og søker å samarbeide med andre instanser, slik at hjelpen tilpasses den enkeltes behov. Der barn utsettes for omsorgssvikt, har Krisesenteret opplysnings- og meldeplikt til barneverntjenesten.

Romerike krisesenter IKS ligger sentralt på Skedsmokorset, og er lett tilgjengelig med buss og bil.

Romerike Krisesenter IKS sitt menneskesyn

Hvert menneske er unikt

Alle har ubenyttede ressurser og energi som kan frigjøres

Alt barn sier og gjør har forankring i deres erfaringsverden

Romerike Krisesenter IKS sine verdier

Vennlighet

Vi kommuniserer med høflighet og imøtekommenhet.
Vi møter alle med respekt og forståelse.

Samarbeid

«Å komme sammen er begynnelsen.
Å holde sammen er fremgang.
Å arbeide sammen er suksess.» 
– Henry Ford

Sammen er vi sterkere og mer kunnskapsrike.

Anerkjennelse

Du er unik og ditt perspektiv skal møtes med respekt og kompetanse.

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.