Opplæring for NAV-ansatte om æresrelatert vold

Opplæring for NAV-ansatte om æresrelatert vold 

De siste årene har flere ungdom og unge voksne enn før søkt hjelp fra Romerike Krisesenter. Mange av dem opplever æresrelatert vold, negativ sosial kontroll og risiko for tvangsekteskap. For å gi best mulig hjelp er vi helt avhengig av et tett og godt samarbeid med andre tjenester. 

Les mer om vårt arbeid i årsrapporten fra 2021  

Romerike Krisesenter har i 2022 bidratt med opplæring av NAV-ansatte i kommunene på Romerike. Vi har gjennomført dette sammen med minoritetsrådgiverne på Romerike, Nasra Abdullah Reinsberg og Therese Sørhaug, og Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll ved Sandy Farazjou. Sammen har vi holdt workshops for NAV-ansatte på Ullensaker 25 mai, og i Lillestrøm 15. juni. Der har deltakerne fått kunnskap æresrelatert vold, tvangsekteskap og negativ sosial kontroll, om krisesenteret, og om hvilke muligheter som finnes i lovverket for å gi hjelp.  

At slik kompetanse er viktig, ser vi også i Riksrevisjonens nye rapport om myndighetens arbeid mot vold i nære relasjoner. Rapporten konkluderer med at det er manglende kunnskap om æresrelatert vold og tvangsekteskap, som kan føre til at saker ikke blir avdekket og at voldsutsatte ikke får tilstrekkelig hjelp. Dette håper vi å bidra til å løse, igjennom å spre kunnskap og fenomenforståelse ut til tjenestene vi samarbeider med.  

Les mer om kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll på deres nettside.

Ønsker du kurs og foredrag fra Romerike Krisesenter?  

Kontakt fagleder Silje Vold Løwe, på e-post: rk-sivo@rkrise.no eller ring oss på telefon 66 93 23 10

Del denne posten

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hopp rett ned til innholdet