Prosjekt integrert krisesenter

1.februar 2022 åpner vi dørene for alle som utsettes for vold i nære relasjoner – uavhengig av om du er mann, kvinne eller har en annen kjønnsidentitet!

 

Romerike Krisesenter IKS har fått godkjenning fra Barne- og familiedepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet til å prøve ut et integrert (felles) botilbud for alle mennesker som utsettes for vold i nære relasjoner.

Vi er stolte over det ærefulle oppdraget det er å videreutvikle og kvalitetssikre krisesentertjenesten. Forsøket vil bidra med forskningsbasert kunnskap, som skal danne grunnlag for forbedring av eksisterende praksis og bidra til å skape verdi for alle mennesker som har behov for et krisesentertilbud uavhengig av kjønn eller kjønnsidentitet.

Krisesenterloven av 2010

Romerike krisesenter IKS skal gjennomføre forsøket med integrert krisesenter for menn og kvinner, for å skaffe innsikt og kunnskap om det kan være en medvirkende faktor til å øke kvaliteten på tjenesten til alle som har behov for et krisesentertilbud. Forsøket gjøres i tråd med forsøksloven §1. hvor vi avviker fra krisesenterloven § 2, femte ledd, som setter krav om at botilbudet for kvinner og menn skal være fysisk atskilt.

Erfaringer fra krisesentertjenesten

Menn har på bakgrunn av dagens lovverk ikke tilgang til avdelingen for kvinner, hvor ansattes kontor, lekerom, treningsrom og andre fasiliteter for beboere er lokalisert. Pr i dag opplever vi at mannlige beboere i mindre grad oppsøker personalet, sammenlignet med kvinnelige beboere. Dette samsvarer også med resultatet av evaluering gjort av krisesentertjenesten ti år etter krisesenterloven tredde i kraft. Atskillelsen medfører også at barn som kommer til senteret med sin far ikke har tilgang til fasilitetene som er tilrettelagt for barn, eller til sosial kontakt inne på senteret med de øvrige barna på krisesenteret. Menn har ofte begrenset tilgang til sosiale arenaer og fellesskap i sitt tilbud sammenlignet med kvinner, fordi det oftere er færre menn som samtidig er på krisesenteret.

Forsøksperioden varer til 31.12.2023, og valueringen av forsøket skal svare ut på hvilke konsekvenser et felles botilbud kan ha for kvaliteten i krisesentertilbudet for menn, kvinner og barn. Vi på Romerike krisesenteret, sammen med følgeforskning vil være tett på driften, og legge til rette for en best mulig tjeneste for alle i hele perioden. Ingen mennesker fortjener et liv med vold!

Del denne posten

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hopp rett ned til innholdet