Ressursvenn – Romerike Krisesenter IKS i samarbeid med Norske Kvinners Sanitetsforening

Tirsdag 9. november fikk to av våre ansatte komme til Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S) Viken-Midt sitt fylkesmøte for å holde et lite innlegg om krisesenteret sitt arbeid.

Et sentralt tema for møtet var N.K.S sin frivillighetsmodell Ressursvenn, der frivillige støtter voldsutsatte i den svært sårbare fasen når de skal etablere seg på nytt. Romerike Krisesenter har vært så heldige at vi siden 2020 har hatt flere koblinger mellom Ressursvenner fra N.K.S og våre brukere når de flytter fra krisesenteret.  

Vi erfarer at de som har levd med vold ofte har blitt isolert fra venner og familie, og står igjen med lite nettverk når de endelig bryter fra volden. Dette kan være fordi voldsutøver aktivt har hindret dem i å ha et sosialt liv, presset dem til å bryte med familie og nettverk, eller det kan være fordi det er nettverket som har utøvd vold. 

Mange voldutsatte beskriver at de er ensomme

En ressursvenn skal veilede og støtte en voldsutsatt, når de skal reetableres i samfunnet etter bo-opphold på krisesenter. En ressursvenn er en frivillig som har anledning til, og et ønske om, å være et medmenneske i en sårbar og vanskelig periode.

Ønsker du å vite mer om Ressursvenn? Les mer her: Sanitetskvinnene – Ressursvenn

Sanitetsforeningens lokallag er sterke bidragsytere til krisesenteret blant annet i form av frivillig innsats og midler til tiltak for barn, aktiviteter og arrangementer.

Det var inspirerende for oss å møte så mange engasjerte frivillige som ønsket å lære mer om hvordan vi sammen kan bidra til en bedre hverdag for voldutsatte.  Vi ser frem til å fortsette det gode samarbeidet med N.K.S.

Dersom din organisasjon ønsker et gratis foredrag av oss, ta kontakt med oss: Kontakt Romerike Krisesenter IKS. Dere kan selv velge fokusområde for foredraget.

Del denne posten

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hopp rett ned til innholdet