Romerike Krisesenter IKS søker daglig leder

Romerike Krisesenter IKS er et interkommunalt selskap som eies av alle kommunene på Romerike.

Romerike Krisesenter IKS gir tilbud i tråd med krisesenterloven, og opptaksområdet er alle kommunene på Romerike med sine snart 300 000 innbyggere. Selskapet holder til i nye lokaler i Skedsmo (snart Lillestrøm) kommune.

Selskapet tilbyr en trygg og midlertidig tilværelse for kvinner og menn, og deres barn, som utsettes for vold og/eller trusler om vold i nære relasjoner. I tillegg tilbyr senteret samtaler, råd og veiledning i samarbeid med hjemkommunen.

Selskapet har 20.5 årsverk fordelt på daglig leder, nestleder, barnefaglig ansvarlig, administrasjonskonsulent, barnefaglig team, miljøterapeuter og miljøarbeidere.

Selskapet skårer høyt på arbeidsmiljøundersøkelser og har lavt sykefravær.

Sentrale arbeidsoppgaver:

Daglig leder har det faglige, økonomiske og driftsmessige ansvaret for selskapet. Daglig leder har ansvaret for at strategiske og økonomiske vedtak fattet av styret og representantskapet følges opp, gi fullstendige rapporter om selskapets tilstand og sørge for at selskapet utvikles i tråd med endringer og behov i samfunnet knyttet til fagområdet og opptaksområdet. Det er viktig med et tett samarbeid mellom daglig leder og nestleder i forhold til daglig drift.

Kvalifikasjoner og Kompetanse:

·         Har relevant høyere utdanning

·         Har ledererfaring og økonomisk kompetanse. Gjerne kunnskap fra kommunalt regnskap.

·         Kjennskap til politiske prosesser, saksfremlegg og tjenesteapparatet

·         Gode IKT kunnskaper. Selskapet benytter Visma, JobPulz og Office

·         Forståelse for mangfoldsledelse

·         Kunnskap om flerkulturell forståelse

·         Kunnskap om arbeid med mennesker i krise og akutt drift

·         Kjennskap til drift av IKS anses som en fordel

Personlige egenskaper:

·         Ønske om å lede og videreutvikle selskapet

·         Opptatt av samarbeid og omdømme

·         Entusiastisk og motiverende ledelse

·         Tillitsbasert ledelsesforståelse

·         Høy kompetanse på kommunikasjon- og formidling internt og eksternt

·         Evne til å lede på overordnet og detaljert plan.

·         Plettfri vandel

·         Ingen økonomiske heftelser

Personlig egnethet vektlegges. Politiattest kreves ved tilsetting.       

Hva kan Romerike krisesenter IKS tilby:

·         Meget godt arbeidsmiljø og høyt kompetente ansatte med bredde i kompetanse

·         Et senter som ønsker å utfordre- og utvikle fagmiljøet

·         Aktiv aktør i samfunnsdebatten

·         Et selskap med ryddig økonomi og effektive prosedyrer

·         Medlem av KS bedrift

·         Gode arbeidsbetingelser og lønn etter avtale

Søknad med CV og kopi av vitnemål og attester sendes på e-post til styreleder Jane Moe Castro; jane.moe.castro@hotmail.com

Kontaktpersoner:

Styreleder Jane Moe Castro, tlf; 402 26 391 – jane.moe.castro@hotmail.com

Nestleder Annicken Iversen, tlf; 992 07 731 – annickeniversen@gmail.com

Søknadsfrist: 24.11.19
Tiltredelse: Etter nærmere avtale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.