Aktuelle linker

Under finner du aktuelle linker, for deg som er utsatt for vold og overgrep.

 

Din utvei

Nasjonal veiviser ved vold og overgrep. Les mer her: Din Utvei, vold i nære relasjoner

Hvor lite?

Politiets egen aksjon mot vold i nære relasjoner som rammer både kvinner og menn. Les mer her: Politiet, er du utsatt for vold?

Bufdir

Bufdir ligg under Barne- og familiedepartementet (BFD), og er eit fagorgan på områda barnevern, barn, ungdom og oppvekst, adopsjon, familievern, likestilling og ikkje-diskriminering og vald og overgrep i nære relasjonar. Les mer her: Bufdir, vold og overgrep

ROSA

Kompetansesenter for personer utsatt for menneskehandel. ROSA står for Reetablering, Oppholdssteder, Sikkerhet og Assistanse. Les mer her: Rosa, trenger du hjelp?

Kontoret for voldsoffererstatning

Er et statlig forvaltningsorgan. Kontoret behandler søknader om voldsoffererstatning fra personer som er påført personskade som følge av straffbar voldshandling. Les mer her: Kontoret for voldsoffererstatning

SEIF

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger. Les mer  her: SEIF, trenger du hjelp?

Alternativ til vold

Behandlings- og kompetansesenter på vold, med særlig vekt på vold i nære relasjoner. Les mer her: Alternativ til vold

Nok.–sentrene

Nok. er et tverrfaglig, gratis og lavterskel hjelpetilbud til personer utsatt for seksuelle overgrep og deres pårørende. Les mer her: Nok.–sentrene

DIXI

DIXI Ressurssenter er et lavterskeltilbud for deg som er utsatt for seksuelle overgrep, eller kjenner noen som er utsatt. Les mer her: DIXI ressurssenter

Mental Helse

Medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte. Les mer her: Mental helse, her kan du få hjelp

Skeiv verden

Nasjonal interesseorganisasjon for LHBTIQ+ personer med minoritetsbakgrunn. Les mer her: Skeiv verden

Reform 

En politisk uavhengig stiftelse som jobber for at men skal inkluderes i likestillingsarbeidet. Les mer her: Reform

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hopp rett ned til innholdet