Samtalegruppe for deg som har levd med vold

Lørenskog Sanitetsforening, Romerike Krisesenter og Forebyggende psykisk helsetjeneste (FPH) har et samarbeidsprosjekt som fokuserer på å skape gode hjelpetilbud for mennesker som tidligere har vært i forhold hvor de har blitt utsatt for vold fra en partner.

Tilbud for mennesker som tidligere har levd i voldelige forhold

Lørenskog Sanitetsforening, Romerike Krisesenter og Forebyggende psykisk helsetjeneste (FPH) har et samarbeidsprosjekt som fokuserer på å skape gode hjelpetilbud for mennesker som tidligere har vært i forhold hvor de har blitt utsatt for vold fra en partner. Bakgrunnen for dette samarbeidsprosjektet var at det ikke fantes egne behandlingstilbud for denne gruppen, på tross av et stort behov.

Har du tidligere levd i et voldelig forhold?

Har du opplevd å være redd for en partner, følt deg ydmyket eller kontrollert? Har du blitt presset til å gjøre noe mot din vilje eller blitt hindret fra å gjøre som du vil? Lever du i dag med konsekvenser av volden og strever med å finne veien videre?

Mange voldsoverlevere opplever at livet fortsetter å være utfordrende også etter at forholdet til voldsutøver er avsluttet. Mange kan kjenne på ensomhet, sorg, utrygghet og forvirring. Det kan være vanskelig å stole på nye mennesker og etablere seg i en ny livssituasjon.

Samtalegruppe

Mars 2022 åpner en ny samtalegruppe for deg og andre med lignende erfaringer. Hver gruppe møtes halvannen time hver uke i et halvt år. Gruppen ledes av to psykologer som også vil undervise om temaer som grenser, selvfølelse og relasjoner. Hver gruppe vil bestå av ca. 6-12 deltagere og er åpen for voksne mennesker av alle kjønn, bosatt på Romerike. Tilbudet er gratis og du trenger ikke henvisning.

Påmelding

Har du spørsmål eller er interessert i å delta i samtalegruppen? Ring Forebyggende psykisk helsetjeneste på tlf. 67201640

Øvrige tilbud

Lørenskog Sanitetsforening har en Ressursvenngruppe som hjelper mennesker som har levd i voldelige forhold til å reintegreres i sin kommune. De tilbyr sosial støtte og praktisk bistand til de som trenger det.

Romerike Krisesenter kan tilby et trygt bosted, samt veiledning og beskyttelse for personer som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner.

Forebyggende psykisk helsetjeneste tilbyr lett tilgjengelig psykisk helsehjelp til alle innbyggere i Lørenskog kommune. Dette inkluderer terapi, kurs og veiledning.

Alle tilbudene er gratis og du trenger ikke henvisning.

Kontakt

Forebyggende psykisk helsetjeneste telefon: 67201640

Romerike Krisesenter telefon: 66932310 e-post: rk-reiv@rkrise.no Kontaktskjema

Lørenskog sanitetsforening telefon: 90016241 e-post: nks.lorenskog@gmail.com

Del denne posten

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hopp rett ned til innholdet