Se sammenhengen: Vold mot dyr og vold i nære relasjoner.

Det blir stadig mer anerkjent at det er komplekse sammenhenger i voldelige hjem, og at vold mot dyr kan være en del av et familievoldsproblem. Veterinærer flest er nok også klar over at dyremishandling kan forekomme i relasjoner der også andre er utsatt for vold, det være seg barnemishandling, partnervold eller mishandling av eldre og uføre. I saker der det er grunn til å tro at et dyr er mishandlet er det viktig at veterinærer har bevissthet om at andre former for vold også kan forekomme, og at de har kunnskap om hvordan en eventuell mistanke om dette kan håndteres. Denne veilederen fra NMBU skal gi noen råd om handlingsalternativer i slike situasjoner.

Del denne posten

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hopp rett ned til innholdet