TryggEst: Vold mot risikoutsatte voksne

Deltakere fra 8 kommuner på Romerike var samlet til seminar på Lillestrøm kultursenter 16. februar 2023.  Tema for seminaret var «TryggEst» – en modell for kommunenes arbeid med å forebygge, avdekke og håndtere vold mot sårbare voksne.

Noen voksne er i liten eller ingen grad i stand til å beskytte seg selv mot vold, og søke hjelp om de skulle bli utsatt. Dette kan være for eksempel på grunn av alderdom, rus, psykisk sykdom eller funksjonsnedsettelse. Disse faktorene øker risikoen for å oppleve vold, samtidig som det kan være vanskeligere for hjelpeapparatet å oppdage og å komme i posisjon til å hjelpe. 

TryggEst inneholder en rekke ulike forslag til hvordan en kommune kan organisere dette arbeidet. Det er blant annet utviklet et e-læringskurs og et verktøy for risikovurdering som alle TryggEst-kommuner kan ta i bruk. Det er også mulig å søke om tilskudd for å starte opp TryggEst i sin kommune.

Nysgjerrig? Les mer på nettsidene til TryggEst. 

Seminaret var arrangert av Romerike Krisesenter IKS i samarbeid med Bufdir og RVTS Øst. I tillegg til faglige innlegg fra arrangørene, deltok Asker kommune og Kristiansund kommune og delte erfaringer hvordan de har implementert TryggEst i sin kommune.  

Del denne posten

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hopp rett ned til innholdet