Tusen takk for støtten!

Romerike Krisesenter ønsker med dette å gi en stor takk til Stiftelsen Erkeengler, Løken Sanitetsforening og tre privatpersoner for deres generøse donasjon som ble mottatt på vår konto i oktober og november 2021.

Romerike Krisesenter gir tilbud til utsatte av vold i nære relasjoner i 12 kommuner på Romerike. I løpet av et år bor det mellom 250-350 mennesker hos oss. Dette antallet er fordelt på kvinner og menn samt deres barn. I tillegg til dette blir det gjennomført flere hundre dagsamtaler.

De økonomiske gavemidlene vi mottar som donasjoner går enten til det spesifikt ønskede formål dersom donasjonen er blitt øremerket, eller de gir oss muligheten til å kunne opprettholde hyggetiltak for beboere og deres barn. Oppholdet hos oss er gratis, men basert på selvkost, og vi har ingen midler til innkjøp til arrangementer for barn og voksne.

De ikke øremerkede donasjonene vi mottar benyttes blant annet til besøk ved besøksgård, aktivitetspark, museum, 17. mai feiring, påskeverksted og en årlig juletrefest. Våre barnefaglige tar med barna ut på aktiviteter slik som kino, bowling, lekeland, skogsturer og andre aktiviteter som er tilpasset barnas alder og ønsker.

Hver lørdag blir det kjøpt inn mat til en felles frokost på krisesenteret. Dette er et veldig hyggelig tiltak som bygger felleskap brukerne imellom, og med personalet.

I noen tilfeller hvor brukerne er i en spesielt vanskelig situasjon økonomisk har vi med donasjonsmidler bistått til nødvendige midler til for eksempel klær, mat eller transport.

Vi er svært takknemlige for den støtten vi dere har gitt til oss!

Ønsker du å vite mer om hvordan krisesenteret benytter mottatte donasjoner? Les mer her: Gave og donasjon til krisesenteret 

Del denne posten

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hopp rett ned til innholdet