Vår årsrapport for 2023 er klar!

Romerike Krisesenter IKS sin årsrapport for 2023 er nå klar!

Aldri før har Romerike Krisesenter hatt så mange henvendelser fra mennesker som har opplevd vold i nære relasjoner som i 2023. 

Årsaken til økningen kan være flere, men det er grunn til å tro at krisesentertjenesten er mer kjent i tjenesteapparatet og mer tilgjengelig for innbyggerne på Romerike.  Antallet dagsamtaler øker fra år til år og har siden 2020 økt med over 40 %. Dette betyr at langt flere mennesker enn de som har behov for beskyttet botilbud på Krisesenteret får hjelp og bistand til å komme ut av volden. 
 
Økonomisk nedgangstid kan i 2023 ha ført til en ekstra belastninger i familier og bidratt til at volden har tiltatt. Samtidig har den utfordret muligheten til å bosette seg på nytt etter opphold på krisesenteret på grunn av få og dyre utleieleiligheter i våre kommuner.  Dette kan være noe av årsaken til at flere enn tidligere har flyttet tilbake til voldsutøver. 
 
Flere unge voksne har tatt kontakt med Krisesenteret, barna som er med foreldre på senteret er yngre og flere enn tidligere har opplevd vold det siste året når de kommer på Krisesenteret. Det kan se ut som om det er en tendens til at flere utsatte ber om hjelp tidligere, noe som øker sjansen for at hjelpetiltak kan ha bedre effekt og sjansen for et videre liv uten vold er større.   
 

Årsrapporten kan lastes ned her: Årsrapport 2023 

På våre nettsider under Dokumenter kan du lese tidligere årsrapporter, budsjett- og økonomiplaner og våre eierkommuner sine handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. 

Del denne posten

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hopp rett ned til innholdet