Våre tilbud

Hva er et krisesenter?

Romerike krisesenteret IKS er et ressurssenter for personer som har vært utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner og som trenger beskyttelse eller veiledning.
Vi er tilgjengelig 24 timer i døgnet året rundt. Du trenger ingen henvisning for å komme til oss eller for å be om en samtale. Kontakten med krisesenteret er frivillig. Du kan være anonym når du henvender deg til oss.

  • Vi har taushetsplikt.
  • Vi kan tilby et trygt og midlertidig bosted.
  • Vi formidler kontakt til andre etater og hjelpeinstanser, som politi, advokat, Nav og øvrig hjelpeapparat.
  • Vi tilbyr kartlegging og sikkerhetsvurdering.
  • Vi har adskilt tilbud til kvinner og menn.
  • Vi fokuserer på trygghet og hjelp til selvhjelp. Har du behov for tolk ordner vi det
  • Vi har ansatte med ulik kompetanse og lang erfaring innen fagfeltet.
  • Vi er der for å hjelpe deg når du opplever at du er i fare, er redd for deg og eventuelt dine barn, føler at du lever i en livssituasjon som er skadelig for deg og som du opplever at det er vanskelig å komme deg ut av.
  • Alle våre tjenester er gratis.

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.