Våre tilbud

Hva er et krisesenter?

Romerike Krisesenter IKS er et interkommunalt krisesenter og et kompetansesenter for vold i nære relasjoner for de 12 kommunene på Romerike: Aurskog-Høland, Eidsvoll, Enebakk, Gjerdrum, Hurdal, Lillestrøm, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nittedal, Rælingen og Ullensaker.   

Krisesenteret er en del av en kommunenes helhetlige tiltakskjede for å forebygge, avdekke og håndtere vold i nære relasjoner. Vi leverer krisesentertjenester innenfor rammene av Krisesenterlova og arbeider i tråd med Bufdir sin faglige veileder for innholdet i krisesentertilbudet.

Vi er et døgnåpent, gratis lavterskeltilbud, som tilbyr:

  • Samtaler med råd og veiledning til voldsutsatte, pårørende og ansatte i hjelpeapparatet. Vi kan ha samtaler ved oppmøte eller over telefon, og bruker tolk ved behov.
  • Et trygt, midlertidig sted å bo for voldsutsatte voksne og deres barn.
  • Hjelp til å kontakte og samarbeide med andre tjenester

Alle ansatte på Romerike Krisesenter er underlagt streng taushetsplikt (Krisesenterlova §5). Du kan være anonym i kontakt med oss. Les mer om hvordan vi behandler personopplysninger i vår personvernerklæring

Informasjonsarbeid og kompetanseheving

Romerike Krisesenter tilbyr kompetanseheving og informasjon om vold i nære relasjoner til innbyggere, tjenester og instanser på Romerike.

Voldsutsatte som har vært i kontakt med oss gir tilbakemeldinger om at krisesenteret har en unik forståelse av voldens kompleksitet og konsekvenser.  I tillegg til de ansattes fagkompetanse om vold og traumer har krisesenteret erfaringsbasert kompetanse i å bygge relasjoner til og følge opp voldsutsatte over tid. Denne kunnskapen skal vi dele aktivt.

Kunnskap både om fenomenet vold i nære relasjoner og om oss som krisesentertjeneste bidrar til at vi kan få til et best mulig samarbeid rundt den enkelte voldsutsatte, og gjør ansatte i andre tjenester bedre i stand til å både forebygge og avdekke vold og bistå voldsutsatte i å søke hjelp. 

Ønsker du foredrag, kurs eller opplæring fra Romerike Krisesenter? Kontakt oss.

 

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hopp rett ned til innholdet