Romerike_krisesenter–logo–2021

Vi søker to miljøterapeuter/miljøarbeidere til deltidsstillinger 

Vi søker deg som har et stort hjerte og et brennende engasjement for å gjøre en forskjell i noens liv! 

 • Arbeidsgiver: Romerike Krisesenter IKS  
 • Stillingstittel: Miljøterapeut / miljøarbeider 
 • Søknadsfrist: 14.08.2022  
 • Ansettelsesform: Fast 50% og vikariat 56%  

Vi har to ledige miljøterapeutstillinger som tilbys deg som er dyktig, motivert og fleksibel. 

Den faste stillingen er 50% og har arbeidstid kvelder og hver tredje helg. Tiltredelse 1.oktober 2022. 

Vikariatet er 56% og har hvilende nattevakter med jobbing to av ni helger. Stillingen lønnes i tråd med at det er hvilende nattevakter. Vikariatet er fra 1.sept. 2022 til 15.juli 2023. 

For begge stillingene er det ønskelig med ansatte som også kan jobbe ekstravakter ved sykdom/fravær. Stillingene kan ikke kombineres. 

Dine arbeidsoppgaver 

 • Gi samtaletilbud, råd og veiledning til voldsutsatte, samarbeidspartnere, pårørende og ansatte i hjelpeapparatet 
 • Gi et individuelt tilrettelagt tilbud til voldsutsatte med grunnlag i krisesenterets faglige plattform, samt gjeldende lovverk og veiledere 
 • Skriftlig dokumentasjon av arbeidet 
 • Delta i krisesenterets utviklingsarbeid 
 • Praktiske oppgaver på krisesenteret 
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø og samarbeidsklima 

Våre krav til deg og dine kvalifikasjoner  

 • Det stilles ikke krav til bachelor/master i stillingene, men vi ønsker søkere med god kompetanse innenfor relevant fagområde, herunder både erfaringer, holdninger og kunnskap som bidrar til at vi gir brukerne våre gode tjenester 
 • Dine relasjonelle ferdigheter er gode, og du er trygg og tillitsskapende 
 • Du er fleksibel og trives med en variert og travel arbeidshverdag 
 • Du har gode evner til å arbeide både i team og selvstendig 
 • Du jobber målrettet, nøyaktig og effektivt 
 • Du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk 
 • Du er faglig og personlig egnet til stillingen og har god refleksjonsevne 
 • God digital kompetanse 
 • Førerkort klasse B 

Hva mer ønsker vi oss?  

Kjennskap om kommunale tjenester og erfaring fra f.eks;   

 • Arbeid med voldsutsatte  
 • Arbeid med barn, ungdom og familier  
 • Arbeid hos sentrale samarbeidsaktører, slik som politi, barnevern eller psykisk helsearbeid  

Kompetanse om; 

 • Kjønn og seksualitetsmangfold
 • Minoriteter og kultur  
 • Språklig kompetanse utover norsk og engelsk  

Hva kan vi tilby deg?  

 • Spennende og meningsfulle arbeidsoppgaver i nær kontakt med brukere og samarbeidsinstanser 
 • Mulighet til personlig og faglig utvikling 
 • Lønn etter kvalifikasjoner. Det stilles ikke krav til høyskoleutdanningen i stillingene, men kandidater som har dette vil lønnes ut fra sine kvalifikasjoner 
 • En arbeidsplass som er fremoverlent og pådriver for å jobbe kunnskapsbasert 
 • Aktive og engasjerte kollegaer med variert bakgrunn og kompetanse 
 • Fra lønnen trekkes 2% pensjon 

Søknad og CV sendes via søknadsportalen på finn.no  Vi ber om at du i søknaden presiserer hvilken av stillingene du søker. 

Vi gjør oppmerksom på: 

 • CV benyttes i utvidet søkerliste 
 • Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju 
 • Det stilles krav om politiattest før tilsetting 

Om Romerike Krisesenter 

Vi tilbyr et samtaletilbud og akutt botilbud for voksne og barn som utsettes for vold, eller trusler om vold i nære relasjoner. Vi gir tjenester i tråd med krisesenterloven, og samarbeider med eierkommunene om et godt og helhetlig tjenestetilbud til voldsutsatte. 
 
Romerike krisesenter IKS er et interkommunalt selskap som eies av de 12 kommunene på Romerike. Personalgruppen er bredt sammensatt, noe som bidrar til at vi kan gi brukerne våre helhetlige og individuelt tilrettelagte tjenester. Vi skårer høyt på arbeidsmiljøundersøkelser, har lavt sykefravær og lav turnover. 
 
Som det første krisesenteret i Norge har Romerike Krisesenter i 2022 startet et to-åring forsøk der krisesentertilbudet ikke er kjønnsdelt. Målet med forsøket er å sikre et godt og likeverdig tilbud til alle voldsutsatte, uavhengig av kjønnsidentitet, seksuell orientering, etnisk bakgrunn, alder og funksjonsevne. 

Senteret er i kontinuerlig utvikling og har dyktige, motiverte og engasjerte ansatte. Vi ønsker en personalgruppe som reflekterer mangfoldet i samfunnet, både når det gjelder sammensetning og kompetanse. Ca. 20 % av de ansatte er menn, og vi tilstreber å ha en likestilt og mangfoldig personalgruppe. 

Les mer om oss på våre nettsider: 

Del denne posten

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hopp rett ned til innholdet