VI TILBYR

Med vår unike erfaring og spisskompetanse kan Norwaste tilby et bredt spekter av rådgivningstjenester, se eksempler her:

Avfallsmarkedet

Avfallshåndtering er omfattet av et stort regelverk. De ulike avfallstypene håndteres i ulike verdikjeder. Gode eller mindre gode. Det som er avfall for den ene kan bli verdifull råvare for en annen. Å få til gode verdikjeder, aktørene og markedet krever inngående oversikt, forståelse og kunnskap om avfall, resirkulerte råvarer og markedet. Norwaste vil bidra til til at din virksomhet kan lykkes. Enten du vil gi ditt avfall eller biprodukter økt verdi og blir resirkulerte råvarer i en sirkulær økonomi, forbedre din avfallshåndtering, eller vil utvikle nye markeder.

Avfallshåndtering i en sirkulær økonomi

Avfallshåndtering er komplisert industri i rivende utvikling. Ny teknologi og digitalisering gir store muligheter for nye og forbedrete prosesser og verdikjeder, enten det gjelder robotisering og kunstig intelligens på innsamling, sortering og avfallsanlegg Norwaste kan bidra med kunnskap om rammebetingelser, teknologiske løsninger, avfallets verdikjeder og markedet for resirkulerte råvarer slik at du lykkes med din virksomhet.

Offentlige aktører

Med vår lange erfaring fra statlig og kommunale beslutningsprosesser kan vi gjøre en forskjell for myndigheter og kommuner og kommunale avfallsselskaper, enten behovet er relatert til regelverksutvikling, kommunale avfallsplaner eller andre planer og anskaffelser.

Avfallshåndtering i utviklingsland

I store deler av verden er utfordringene rundt avfallshåndtering basale. Mangel på innsamling og en forsvarlig og bærekraftig avfallsbehandling gjør at plast skyller på havet og er største kilde til marin forsøpling globalt. Behovene for å få på plass systemer for innsamling og håndtering av avfallsressursene er akutte. Samtidig er infrastrukturen mangelfull og en stor uformell sektor er mange steder den eneste som bidrar til gjenvinning. Norwaste har kunnskapen til å forstå kompliserte strukturer og gjøre en forskjell.

Prosjekter

Vår årsrapport for 2023 er klar!

Romerike Krisesenter IKS sin årsrapport for 2023 er nå klar! Aldri før har Romerike Krisesenter hatt så mange henvendelser fra mennesker som har opplevd vold

Les mer »

Vår årsrapport for 2023 er klar!

Romerike Krisesenter IKS sin årsrapport for 2023 er nå klar! Aldri før har Romerike Krisesenter hatt så mange henvendelser fra mennesker som har opplevd vold

Les mer »

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hopp rett ned til innholdet