Samarbeid

Samarbeidspartnere

Romerike Krisesenter IKS er et interkommunalt krisesenter og et kompetansesenter for vold i nære relasjoner for de 12 kommunene på Romerike: Aurskog-Høland, Eidsvoll, Enebakk, Gjerdrum, Hurdal, Lillestrøm, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nittedal, Rælingen og Ullensaker.   

Å gi god hjelp til voldsutsatte krever et tett samarbeid med voldsutsatte selv og mellom ulike instanser og aktører. Vi er avhengige av å samarbeide med andre tjenester i kommunen både for at voldsutsatte skal vite om og kontakte krisesenteret, for at de skal få hjelp når de er i kontakt med krisesenteret og prosessen med reetablering. Vi skal gi god informasjon om hvilke tjenester som kan gi ulik type hjelp, være tydelig ovenfor både voldsutsatte og samarbeidspartnere på hva som er krisesenterets rolle og ansvar og hva som er andre tjenester sin rolle og ansvar.

Hvilke tjenester og instanser vi samarbeider med i hver enkelt sak vil variere, det kan omfatte NAV, barneverntjenesten, psykisk helse, rehabilitering og politi. Vi kan også delta i ulike samarbeidsfora. 

Aktuelle linker for deg som er utsatt for vold

Dersom du er i øyeblikkelig fare, ta kontakt med Politet på telefonnummer 112. www.politiet.no

Din utvei. Nasjonal veiviser ved vold og overgrep. https://dinutvei.no/vold-i-naere-relasjoner/

ROSA kompetansesenter for kvinner utsatt for menneskehandel http://www.rosa-help.no/

Kontoret for voldsoffererstatning er et statlig forvaltningsorgan. Kontoret behandler søknader om voldsoffererstatning fra personer som er påført personskade som følge av straffbar voldshandling. http://voldsoffererstatning.no/

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger. www.seif.no

Alternativ til vold er et behandlings- og kompetansesenter på vold, med særlig vekt på vold i nære relasjoner. http://atv-stiftelsen.no/

Nok Oslo – senter mot incest og seksuelle overgrep er en uavhengig stiftelse for menn og kvinner utsatt for incest og seksuelle overgrep av en tillitsperson i barndommen, samt deres pårørende. https://nokoslo.no/

DIXI Ressurssenter mot voldtekt er et lavterskeltilbud for deg som er utsatt for voldtekt, eller kjenner noen som er utsatt. https://www.dixi.no/

Mental Helse er landets største organisasjon for brukere, pårørende og andre interesserte innen psykisk helse. http://www.mentalhelse.no/

Skeiv verden er en nasjonal interesseorganisasjon for lesbiske, homofile, bilfile, trans-, interkjønn- og queerpersoner (lhbtiq) med minoritetsbakgrunn. http://www.skeivverden.no

Reform har lavterskeltilbud for å hjelpe menn og gutter i en vanskelig livssituasjon. https://reform.no/

Liste over krisesentre i Norge:

Romerike Krisesenter IKS
Nettside: https://www.romerike-krisesenter.no/

Asker og Bærum Krisesenter
Nettside: https://www.baerum.kommune.no/krisesenter

Krise- og incestsenteret i Follo
Nettside: http://www.kisif.no/

Østre Agder Krisesenter, Arendal
Nettside: http://www.krisesenteret.no/

Drammen interkomm. krisesenter. Betzy Krisesenter
Nettside: http://www.betzykrisesenter.no/

Kongsberg Krisesenter
Nettside: http://www.kongsberg.kommune.no/Kontaktoss/Kongsberg-krisesenter/

Krisesenteret i Hønefoss
Nettside: http://www.krisesenteret.info/

Stiftelsen Hallingdal Krisesenter, Gol
Nettside: http://www.hallingdalkrisesenter.no/

Alta Krisesenter- og incestsenter
Nettside: http://www.altakrise.no/

Krisesenteret i Hammerfest
Nettside: http://hammerfestkrisesenter.no/

Norasenteret IKS, Kirkenes
Nettside: http://www.norasenteret.no/

Samisk krise- og incestsenter, Karasjok
Nettside: http://www.karasjok.kommune.no/Modules/theme.aspx?ObjectType=Article&ElementID=671&Category.ID=1202

Stiftelsen Hamar Krisesenter
Nettside: http://www.hamar-krisesenter.no/

Glåmdal Krisesenter IKS, Kongsvinger
Nettside: http://www.glamdalkrisesenter.no/

Krisesenteret for Bergen og omegn
Nettside: http://www.bergenkrisesenter.no/

Krisesenteret i Vest IKS, avd. Stord
Nettside: http://krisesentervest.no/

Fjell krisesenter
Nettside: http://www.fjell.kommune.no/helse-omsorg-og-samfunn/krisesenterbarnevernvakten/#heading-h3-1

Krisesenteret for Molde og omegn
Nettside: http://www.krisesenteretmolde.no/

Krisesenter for Sunnmøre, Ålesund
Nettside: http://www.alesund.kommune.no/sub/krisesenter/

Nordmøre Krisesenter, Kristiansund
Nettside: http://www.nordmorekrisesenter.no/

Krisesenteret i Rana
Nettside: http://www.rana.kommune.no/helse_sosial_og_omsorg/psykisk_helse_og_rustjenester/Krisesenter/Sider/side.aspx

Krisesenteret i Salten
Nettside: http://bodo.kommune.no/enheter/krisesenteret-i-salten-article46172-342.html

Krisesenteret i Vesterålen, Sortland
Nettside: http://sortland-krisesenter.no

Mosjøen Krisesenter
Nettside: http://www.vefsn.kommune.no/mosjoeen-krisesenter.5069019-242150.html

Narvik og omegn Krisesenter
Nettside: http://www.narvikkrisesenter.no

Sør-Helgeland Krisesenter, Brønnøysund
Nettside: http://www.shkrisesenter.no/

Krisesenteret i Nord-Trøndelag, Verdal
Nettside: http://www.krisesenteret-nt.no/

Gjøvik Krisesenter IKS
Nettside: http://krisesenteret-gjovik.no/

Gudbrandsdal Krisesenter IKS, Lillehammer
Nettside: http://gudbrandsdal-krisesenter.no/

Oslo Krisesenter
Nettside: http://www.oslokrisesenter.no/

Krisesenteret i Stavanger
Nettside: http://www.stavanger.kommune.no/no/Tilbud-tjenester-og-skjema/Barn-og-familie/Krisesenter/

Krisesenteret i Vest IKS, avd. Haugesund
Nettside: http://krisesentervest.no/

Krisesenteret i Vest IKS, avd. Stord
Nettside: http://krisesentervest.no/

Krisesenteret i Sogn og Fjordane
Nettside: http://www.krisesenteret.sf.no/

Krisesenteret for Orkdal og omegn
Nettside: http://io.no/info/krisesenteret-for-orkdal-og-omegn-698547

Trondheim Krisesenter
Nettside: http://www.krisesenter.net/

Krisesenteret i Telemark, Skien
Nettside: http://www.krisesenteretitelemark.no/

Harstad Krisesenter
Nettside: http://www.harstadkrisesenter.no/

Krisesenteret for Tromsø og omegn
Nettside: http://tromsokrisesenter.no

Krisesenteret i Midt-Troms, Finnsnes
Nettside: http://www.krisesenteretmidt-troms.no/

Stiftelsen Sørlandet Krisesenter, Kristiansand
Nettside: https://www.kristiansand.kommune.no/krisesenter

Krisesenteret i Vestfold, Tønsberg
Nettside: http://www.krisenett.no/

Indre Østfold Krisesenter
Nettside: http://www.indreostfoldkrisesenter.no/

Krise- og incestsenteret i Fredrikstad
Nettside: http://www.blaakors.no/?CatID=1214

Krisesenteret i Moss
Nettside: http://www.mosskrisesenter.no/

Sarpsborg Krisesenter
Nettside: http://www.sarpsborg.com/krisesenter

Stiftelsen Eva Krisesenter (Halden)
Nettside: http://halden.kommune.no/tjenester/Sider/krisesenter.aspx

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hopp rett ned til innholdet