Samarbeid

Kommunalt samarbeid

Romerike Krisesenter IKS eies av 12 kommuner på Øvre og Nedre Romerike.

Når noen kommer til oss, inviterer vi bostedskommunen til et samarbeidsmøte for å snakke om oppholdet og planlegge tiltak under og etter oppholdet hos oss. Dette betyr at vi samarbeider med de instansene som er aktuelle i hver sak, og forholder oss til de aktuelle tjenestene i bostedskommunen. Viktige samarbeidspartnere er NAV, barnevern, bestiller kontor, hjemmetjeneste og psykisk helsetjeneste.

Lov om krisesenter sier at det er fritt valg av krisesenter, noe som betyr at de som bor hos oss også kommer fra andre kommuner enn de vi har avtale med. Da vurderer vi aktuelle samarbeidsinstanser i hver sak. Vi er et senter med stor pågang, så vi vurderer henvendelser fra andre enn eierkommunene på bakgrunn av risiko og behov for sikkerhet.

I tillegg til de kommunale tjenestene, samarbeider vi med politiet, barnehusene, overgrepsmottak og UDI og kan formidle advokattjenester ved behov.

Aktuelle linker for deg som er utsatt for vold

Dersom du er i øyeblikkelig fare, ta kontakt med Politet på telefonnummer 112
www.politiet.no

ROSA kompetansesenter for kvinner utsatt for menneskehandel
http://www.rosa-help.no/

Kontoret for voldsoffererstatning er et statlig forvaltningsorgan. Kontoret behandler søknader om voldsoffererstatning fra personer som er påført personskade som følge av straffbar voldshandling.
http://voldsoffererstatning.no/

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger
www.seif.no

Alternativ til vold er et behandlings- og kompetansesenter på vold, med særlig vekt på vold i nære relasjoner.
http://atv-stiftelsen.no/

Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Oslo er en uavhengig stiftelse for menn og kvinner utsatt for incest og seksuelle overgrep av en tillitsperson i barndommen, samt deres pårørende
https://www.sentermotincest.no/

DIXI Ressurssenter mot voldtekt er et lavterskeltilbud for deg som er utsatt for voldtekt, eller kjenner noen som er utsatt.
https://www.dixi.no/

Alternativ til vold er nå et behandlings- og kompetansesenter på vold, med særlig vekt på vold i nære relasjoner.
http://atv-stiftelsen.no/

Mental Helse er landets største organisasjon for brukere, pårørende og andre interesserte innen psykisk helse.
http://www.mentalhelse.no/

Politiets egen aksjon mot vold i nære relasjoner som rammer både kvinner og menn.
http://www.hvorlite.no

Skeiv verden er en nasjonal interesseorganisasjon for lesbiske, homofile, bilfile, trans-, interkjønn- og queerpersoner (lhbtiq) med minoritetsbakgrunn.
http://www.skeivverden.no

Reform har lavterskeltilbud for å hjelpe menn og gutter i en vanskelig livssituasjon.
https://reform.no/

Liste over krisesentre i Norge:

Asker og Bærum Krisesenter
Nettside: https://www.baerum.kommune.no/krisesenter

Krise- og incestsenteret i Follo
Nettside: http://www.kisif.no/

Romerike Krisesenter IKS
Nettside: https://www.romerike-krisesenter.no/

Østre Agder Krisesenter, Arendal
Nettside: http://www.krisesenteret.no/

Drammen interkomm. krisesenter. Betzy Krisesenter
Nettside: http://www.betzykrisesenter.no/

Kongsberg Krisesenter
Nettside: http://www.kongsberg.kommune.no/Kontaktoss/Kongsberg-krisesenter/

Krisesenteret i Hønefoss
Nettside: http://www.krisesenteret.info/

Stiftelsen Hallingdal Krisesenter, Gol
Nettside: http://www.hallingdalkrisesenter.no/

Alta Krisesenter- og incestsenter
Nettside: http://www.altakrise.no/

Krisesenteret i Hammerfest
Nettside: http://hammerfestkrisesenter.no/

Norasenteret IKS, Kirkenes
Nettside: http://www.norasenteret.no/

Samisk krise- og incestsenter, Karasjok
Nettside: http://www.karasjok.kommune.no/Modules/theme.aspx?ObjectType=Article&ElementID=671&Category.ID=1202

Stiftelsen Hamar Krisesenter
Nettside: http://www.hamar-krisesenter.no/

Glåmdal Krisesenter IKS, Kongsvinger
Nettside: http://www.glamdalkrisesenter.no/

Krisesenteret for Bergen og omegn
Nettside: http://www.bergenkrisesenter.no/

Krisesenteret i Vest IKS, avd. Stord
Nettside: http://krisesentervest.no/

Fjell krisesenter
Nettside: http://www.fjell.kommune.no/helse-omsorg-og-samfunn/krisesenterbarnevernvakten/#heading-h3-1

Krisesenteret for Molde og omegn
Nettside: http://www.krisesenteretmolde.no/

Krisesenter for Sunnmøre, Ålesund
Nettside: http://www.alesund.kommune.no/sub/krisesenter/

Nordmøre Krisesenter, Kristiansund
Nettside: http://www.nordmorekrisesenter.no/

Krisesenteret i Rana
Nettside: http://www.rana.kommune.no/helse_sosial_og_omsorg/psykisk_helse_og_rustjenester/Krisesenter/Sider/side.aspx

Krisesenteret i Salten
Nettside: http://bodo.kommune.no/enheter/krisesenteret-i-salten-article46172-342.html

Krisesenteret i Vesterålen, Sortland
Nettside: http://sortland-krisesenter.no

Mosjøen Krisesenter
Nettside: http://www.vefsn.kommune.no/mosjoeen-krisesenter.5069019-242150.html

Narvik og omegn Krisesenter
Nettside: http://www.narvikkrisesenter.no

Sør-Helgeland Krisesenter, Brønnøysund
Nettside: http://www.shkrisesenter.no/

Krisesenteret i Nord-Trøndelag, Verdal
Nettside: http://www.krisesenteret-nt.no/

Gjøvik Krisesenter IKS
Nettside: http://krisesenteret-gjovik.no/

Gudbrandsdal Krisesenter IKS, Lillehammer
Nettside: http://gudbrandsdal-krisesenter.no/

Oslo Krisesenter
Nettside: http://www.oslokrisesenter.no/

Krisesenteret i Stavanger
Nettside: http://www.stavanger.kommune.no/no/Tilbud-tjenester-og-skjema/Barn-og-familie/Krisesenter/

Krisesenteret i Vest IKS, avd. Haugesund
Nettside: http://krisesentervest.no/

Krisesenteret i Vest IKS, avd. Stord
Nettside: http://krisesentervest.no/

Krisesenteret i Sogn og Fjordane
Nettside: http://www.krisesenteret.sf.no/

Krisesenteret for Orkdal og omegn
Nettside: http://io.no/info/krisesenteret-for-orkdal-og-omegn-698547

Trondheim Krisesenter
Nettside: http://www.krisesenter.net/

Krisesenteret i Telemark, Skien
Nettside: http://www.krisesenteretitelemark.no/

Harstad Krisesenter
Nettside: http://www.harstadkrisesenter.no/

Krisesenteret for Tromsø og omegn
Nettside: http://tromsokrisesenter.no

Krisesenteret i Midt-Troms, Finnsnes
Nettside: http://www.krisesenteretmidt-troms.no/

Stiftelsen Sørlandet Krisesenter, Kristiansand
Nettside: https://www.kristiansand.kommune.no/krisesenter

Krisesenteret i Vestfold, Tønsberg
Nettside: http://www.krisenett.no/

Indre Østfold Krisesenter
Nettside: http://www.indreostfoldkrisesenter.no/

Krise- og incestsenteret i Fredrikstad
Nettside: http://www.blaakors.no/?CatID=1214

Krisesenteret i Moss
Nettside: http://www.mosskrisesenter.no/

Sarpsborg Krisesenter
Nettside: http://www.sarpsborg.com/krisesenter

Stiftelsen Eva Krisesenter (Halden)
Nettside: http://halden.kommune.no/tjenester/Sider/krisesenter.aspx

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.