Våre tilbud

Vanlige spørsmål

Ja, Romerike Krisesenter bistår alle voldsutsatte, uavhengig av kjønn. Vi skal gi individuelt tilpasset og likeverdig tilbud uavhengig av kjønn, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

En kan oppleve alvorlige krenkelser uten å være slått. Vi bistår voldsutsatte som har opplevd mange ulike typer vold ut over fysisk vold, for eksempel psykisk, seksuell, økonomisk, materiell og digital vold, samt negativ sosial kontroll og æresrelatert vold. Vi bistår også personer som er utsatt for menneskehandel. 

Les mer om ulike typer vold og hvilke konsekvenser det har på vår nettside: Hva er vold.

Vi er her for alle som opplever vold i nære relasjoner, deres pårørende og personer i hjelpe- og tjenesteapparatet.

Vi kan tilby:

  • Samtaler på telefon – hele døgnet
  • Samtaler med råd og veiledning ved oppmøte
  • Et trygt og midlertidig sted å bo, for voldsutsatte voksne og deres barn
  • Hjelp til å kontakte andre tjenester og instanser, som for eksempel Nav, politi, advokat og helsetjenester.
  • Informasjon om rettigheter og muligheter

Nei, du kan også få tilbud om oppfølgning hos oss gjennom samtaler eller på telefon.

Romerike Krisesenter har 16 beboerrom, alle innredet som familierom med eget bad. Krisesenteret er et bofelleskap der beboere deler kjøkken, stue, uteområder og andre fellesarealer. Krisesenteret er døgnbemannet med hvilende nattevakt. Personalet er tilgjengelig ved behov. De som bor på krisesenteret styrer selv sin egen hverdag og kjøpe og lager sin egen mat. 

Både enslige, par og familier kan bo på krisesenteret. Vi gjør en helhetlig og individuell vurdering av hvem som har behov for og muligheten til å benytte et beskyttet botilbud hos oss.

Behovet for botilbud vurderes på grunnlag av volden den utsatte forteller om og risiko- og sikkerhetssituasjonen. I tillegg gjøres det en vurdering av om den enkelte er i stand til å kunne ivareta seg selv og eventuelt sine barn, og fungere i et bofelleskap med andre som også er i en sårbar situasjon.

Personer som er i aktiv rus, ikke er i stand til å ivareta seg selv, kan utgjøre en fare for seg selv eller andre eller har en adferd som oppleves skremmende kan ikke bo på krisesenteret. De kan likevel få hjelp fra oss i form av samtaler med råd og veiledning, eventuelt i samarbeid med andre tjenester og instanser.

Alle barn som lever i hverdager med vold preges av dette. Å bo en periode på krisesenter betyr at du skjermer både deg selv og barna fra vold og fare. Både barn og voksne skal bli sett, møtt og ivaretatt når de bor på senteret. Både barn og voksne får sin egen kontaktperson. Vi legger stor vekt på at barn skal føle seg trygge og ha gode opplevelser under oppholdet. Les mer på vår side om barn på krisesenter. 

Når det er mulig er det viktig å opprettholde daglige gjøremål både for voksne og barn. Dersom dette ikke er mulig enten på grunn av sikkerhet eller avstand til hjemkommunen kan du be legen din om sykemelding en periode mens du er på krisesenteret.
Når det gjelder barn som bor på krisesenter, legger vi til rette for at de kan opprettholde flest mulig av sine vanlige rutiner med skole, barnehage og fritidsaktiviteter, i den grad det er sikkerhetsmessig og praktisk mulig. 

Et midlertidig boopphold på krisesenter kan vare alt i fra noen få dager til flere måneder. Hvor lenge den enkelte har behov for å bo på krisesenteret vil være avhengig av behovet for beskyttelse og den enkeltes rettigheter og muligheter. Vi kartlegger situasjonen og behovene, og finner en god løsning sammen med den voldsutsatte og andre tjenester og instanser.  

Ja, Romerike Krisesenter IKS har et kennelanlegg på området hvor det er mulig å ha husdyr som hund, katt, fugl, kanin såfremt det er ledig plass. Dyr kan ikke bo inne på senteret grunnet allergihensyn. Beboere på krisesenteret må selv sørge for å ivareta dyret på kennelen. 

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hopp rett ned til innholdet