Våre tilbud

Vanlige spørsmål

Ja, Romerike Krisesenter IKS har en egen avdeling for menn og også deres barn. Loven krever adskilt botilbud til menn og kvinner.

En kan oppleve alvorlige krenkelser uten å være slått. Vi ser på psykisk mishandling som like alvorlig som fysisk mishandling. Det er ikke slik at en må ha synlige tegn på mishandling for å få hjelp på krisesenteret. Den psykiske volden er ofte ikke så lett å bli klar over selv. Den eskalerer gjerne gradvis og det kan være vanskelig å sette ord på hva du har opplevd.

Vi kan tilby deg og barna dine et trygt sted å bo for en kortere periode, mens du finner ut hvor veien går videre. De ansatte kan gi deg råd og veiledning, være en samtalepartner og hjelpe deg. Vi kan bistå deg i kontakt med offentlige kontorer, med anmeldelse, med søknad til NAV. Du kan få råd og veiledning om rettigheter og muligheter ut fra din situasjon.

Nei, du kan også få tilbud om oppfølgning hos oss gjennom samtaler eller på telefon.

På krisesenteret vil du få plass på rom med tilhørende bad, og deler kjøkken og stue med andre beboere. Så langt det er mulig ønsker vi å kunne tilby våre beboere et eget rom, men ved stor pågang deler våre beboere rom. Beboere lager sin egen mat og alle bidrar til å gjøre det hyggelig i fellesskapet. Det kan være utfordrende å bo mange i samme hus, men også berikende å bo mange i samme hus. Her er det alltid noen å snakke med. For barn er det lekerom inne og trygt areal ute.

Alle barn som lever i hverdager med vold preges av dette. Å bo en periode på krisesenter betyr at du skjermer både deg selv og barna fra vold og fare. Både barn og voksne skal bli sett, møtt og ivaretatt når de bor på senteret. Både barn og voksne får sin egen kontaktperson. Barna på krisesenteret gir uttrykk for at her er det trygt og godt å være og det blir lagt vekt på at barn skal ha gode opplevelser under oppholdet.

Når det er mulig er det viktig å opprettholde daglige gjøremål både for voksne og barn. Dersom dette ikke er mulig enten på grunn av sikkerhet eller avstand til hjemkommunen kan du be legen din om sykemelding en periode mens du er på krisesenteret. Vi hjelper til med å finne best mulig løsning så barna også får fortsatt skolegangen.

Ingen livsfortellinger er like og ingen behov er like. Vi har sikkerheten deres i fokus, og dersom vi vurderer at det er nødvendig kan man bo på krisesenteret i inntil 4 uker.

Ja, Romerike Krisesenter IKS har et kennelanlegg på området hvor det er mulig å ha oppstallet husdyr som hund, katt, fugl, kanin osv. Dyr kan ikke bo inne på senteret grunnet allergihensyn.

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.