Vår organisering

Kommunalt samarbeid

Krisesenterloven slår fast at kommunene har ansvar for å sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud, og skal videre sørge for at personer utsatt for vold i nære relasjoner har tilgang til et krisesentertilbud. 

Romerike Krisesenter IKS er et interkommunalt selskap som eies av 12 kommuner på Romerike. Våre eierkommuner er Aurskog-Høland, Eidsvoll, Enebakk, Gjerdrum, Hurdal, Lillestrøm, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nittedal, Rælingen og Ullensaker.   

Representantskapet er selskapets øverste organ, og består av en valgt representant for hver av eierkommunene med tilhørende vararepresentant. Representantskapet er bindeleddet mellom kommunene og selskapets styre.

Styret velges av representantskapet, og har ansvar for selskapets forvaltning og resultat. Det er styret som ansetter daglig leder og påser at selskapet drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtale, årsbudsjett, økonomiplan og andre vedtak og retningslinjer fra representantskapet.

Vårt organisasjonskart 

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.