ansatt på krisesenteret i samtale med en beboer

Brenner du for å jobbe med vold i nære relasjoner? Vi søker ny miljøterapeut/- arbeider i tre-delt turnus

Romerike Krisesenter søker ny miljøterapeut / -arbeider i tre-delt turnus. Søknadsfrist 01.05.

Vi søker etter en ny kollega (miljøterapeuter/miljøarbeidere)

Vi har en ledig stilling i tredelt turnus, og vi ønsker en kollega som er dyktig, motivert og fleksibel.

Stillingen er 100% med tredelt turnus som innebærer hvilende nattevakter. I løpet av turnusperioden på ni uker, er det to arbeidshelger. Stillingen lønnes i tråd med at det er hvilende nattevakter. Stillingen er ledig fra 1.juni 2024.

Søknadsfrist: 1. mai 2024. Les hele utlysningen og søk stillingen på finn.no.

Arbeidet på krisesenteret er variert og innebærer både akutt og forebyggende arbeid, blant annet: 

 • Gi et individuelt tilrettelagt tilbud til voldsutsatte voksne og barn med grunnlag i krisesenterets faglige plattform, samt gjeldende lovverk og veiledere
 • Støttesamtaler, veiledning og oppfølging av voldsutsatte
 • Sikkerhetsarbeid og trusselvurderinger
 • Oppfølging av beboere i reetableringsperioden
 • Foreldreveiledning og juridisk rådgivning
 • Skriftlig dokumentasjon av arbeidet
 • Delta i krisesenterets utviklingsarbeid
 • Praktiske oppgaver på krisesenteret
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø og samarbeidsklima

Våre krav til deg og dine kvalifikasjoner 

 • Det stilles ikke krav til bachelor/master i stillingene, men vi ønsker søkere med god kompetanse innenfor relevant fagområde, herunder både erfaringer, holdninger og kunnskap som bidrar til at vi gir brukerne våre gode tjenester
 • Dine relasjonelle ferdigheter er gode, og du er trygg og tillitsskapende
 • Du er fleksibel og trives med en variert og travel arbeidshverdag
 • Du har gode evner til å arbeide både i team og selvstendig
 • Du jobber målrettet, nøyaktig og effektivt
 • Du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Du er faglig og personlig egnet til stillingen og har god refleksjonsevne
 • God digital kompetanse
 • Førerkort klasse B

Hva mer ønsker vi oss?

 • Kjennskap om kommunale tjenester
 • Språklig kompetanse utover norsk og engelsk
 • Erfaring fra f.eks:
  • arbeid med voldsutsatte
  • arbeid med barn, ungdom og familier
  • arbeid hos sentrale samarbeidsaktører, slik som politi, barnevern eller psykisk helsearbeid
 • Kompetanse om:
  • kjønn og seksualitetsmangfold
  • minoriteter og kultur

Hva kan vi tilby deg? 

 •  Spennende og meningsfulle arbeidsoppgaver i nær kontakt med brukere og samarbeidsinstanser
 • Mulighet til personlig og faglig utvikling
 • Lønn etter kvalifikasjoner. Det stilles ikke krav til høyskoleutdanningen i stillingene, men kandidater som har dette vil lønnes ut fra sine kvalifikasjoner
 • En arbeidsplass som er fremoverlent og pådriver for å jobbe kunnskapsbasert
 • Aktive og engasjerte kollegaer med variert bakgrunn og kompetanse
 • Fra lønnen trekkes 2% pensjon

Søknad og CV sendes via søknadsportalen på finn.no

Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes i utvidet søkerliste.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju.

Det stilles krav om politiattest før tilsetting.

 

Om arbeidsgiveren

Vi tilbyr et samtaletilbud og akutt botilbud for voksne og barn som utsettes for vold, eller trusler om vold i nære relasjoner. Vi gir tjenester i tråd med krisesenterloven, og samarbeider med eierkommunene om et godt og helhetlig tjenestetilbud til voldsutsatte.

Romerike krisesenter IKS er et interkommunalt selskap som eies av de 12 kommunene på Romerike. Personalgruppen er bredt sammensatt, noe som bidrar til at vi kan gi brukerne våre helhetlige og individuelt tilrettelagte tjenester. Vi skårer høyt på arbeidsmiljøundersøkelser, har engasjerte og dyktige ansatte.

Som det første krisesenteret i Norge har Romerike krisesenter i 2022 og 2024 et to-åring forsøk der krisesentertilbudet ikke er kjønnsdelt. Målet med forsøket var å sikre et godt og likeverdig tilbud til alle voldsutsatte, uavhengig av kjønnsidentitet, seksuell orientering, etnisk bakgrunn, alder og funksjonsevne.

Senteret er i kontinuerlig utvikling og har dyktige, motiverte og engasjerte ansatte. Vi ønsker en personalgruppe som reflekterer mangfoldet i samfunnet, både når det gjelder sammensetning og kompetanse. Ca. 20 % av de ansatte er menn, og vi tilstreber å ha en likestilt og mangfoldig personalgruppe.

Del denne posten

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hopp rett ned til innholdet