en ordsky som beskriver deltakernes forventninger til workshopen

Workshop for bedre samarbeid om familier på krisesenter

I en fullsatt på Folkets Hus i Lillestrøm var 70 engasjerte mennesker samlet 22.11.23 til workshop om barn og familier på krisesenter, i regi av Romerike Krisesenter.  Deltakerne var fra Nav, Barnevern, Helsestasjon- og skolehelsetjeneste, PPT og andre relevante tjenester i de 12 kommunene på Romerike. På programmet før lunsj stod foredrag fra Redd Barna og forsker Sabreen Selvik fra NKVTS og foredrag fra Romerike Krisesenter. Etter lunsj ble tiden brukt til erfaringsutveksling, drøfting av god praksis og felles problemløsning på tvers av kommuner og tjenester. 

Presentasjoner fra konferansen 

Takk til Justis- og beredskapsdepartementet for finansiering av workshopen, som er en del av prosjektet «Bedre hjelp til barn og familier på krisesenter» som er finansiert av tilskuddsordningen «Tiltak for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner».  
 

Del denne posten

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hopp rett ned til innholdet