RKS-logo-Visma-logo

Samarbeid gir økt kvalitet i krisesentertjenesten

Gjennom samarbeid med næringsliv og private aktører bidrar Romerike Krisesenter IKS til verdiskapning for mennesker som er utsatt for vold og overgrep i nære relasjoner.

Samarbeid mellom offentlige- og private aktører gir økt kvalitet i krisesentertjenesten

Romerike Krisesenter jobber hele tiden for å øke kvaliteten på tjenester til innbyggere som er utsatt for vold og overgrep i nære relasjoner.

Kvalitet betyr verdiskapning i alle ledd i tjenesten. For å lykkes, er det mange elementer som må være på plass. Blant annet et godt fagsystem, som skal sørge for at tjenesten på en trygg og effektiv måte dokumenterer arbeidet, tiltakene og voldserfaringene til brukerne.

Løsningen må bidra til effektivitet i arbeidsdagen for ansatte, og til ivaretagelse av brukernes sikkerhet og personvern.

Gjensidig positivt samarbeid

Denne våren er det etablert et samarbeid mellom Romerike Krisesenter og Visma. Det er et gjensidig samarbeid som bidrar til utvikling av god dokumentasjonshåndtering på krisesentrene. Verken Krisesenteret eller Visma vil klare å utvikle dette alene.

Ved å bidra med behov og ønsker vil krisesenteret kunne bidra til at Visma utvikler god funksjonalitet i sine systemer, som igjen vil føre til en bedre tjeneste for de som utsettes for vold og overgrep i nære relasjoner. Resultatet vil bidra til bedre kvalitet på dokumentasjonshåndtering på Romerike krisesentre, økt samarbeid mellom de ulike krisesentrene i Norge, og samarbeid med andre deler av tjenesteapparatet i de ulike kommunene.

Samarbeidet vil i tillegg bidra til forenkling av rapportering og statistikkarbeidet på krisesenteret, slik at mer av ressursene på senteret går direkte til møte med brukerne. Visma får erfaring med krisesentertjenesten, mer kunnskap om vold i nære relasjoner, og kan på denne måten utvikle funksjonalitet som kan bidra til og øker kvaliteten i krisesentertjenesten i alle kommuner.

Del denne posten

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hopp rett ned til innholdet