Taushet tar liv!

Onsdag 25. november er FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner. Ifølge FN blir hver tredje kvinne utsatt for vold i løpet av livet.

Vi vet at mange utsettes for vold hjemme, men at svært få tør å si ifra. Derfor er det viktig at vi som er rundt bruker stemmen vår. Spør om hva som skjer, og si ifra om det du ser. For du er kanskje noens eneste sjanse.

Ingebjørg Bratland gir ut en nydelig tolkning av Suzanne Vega’s Luka, originalt fra 1987. Låten er skrevet om til norsk og gis ut forbindelse med Krisesentersekretariatet og Likestillings- og diskrimineringsombudet sin Taushet tar liv-kampanje mot vold i hjemmet. Kampanjen tar sikte på å få folk til å forstå hva vold i nære relasjoner er og hvordan man kan hjelpe voldsoffer.

Hør tolkningen her:

Taushet tar liv!

Krisesentersekretariatet gjennomfører, i samarbeid med Likestillings- og diskrimineringsombudet, den årlige kampanjen «Taushet tar liv». Dette er en kampanje mot vold mot kvinner, vold i nære relasjoner og partnerdrap. Kampanjen skal få folk til å forstå hva vold i nære relasjoner er, og hvordan man kan bidra og hjelpe voldsofre.

Dette året skal vi få flere til å ta i bruk stemmen sin. Målet er få flere til å si fra om det de ser. Dersom noen legger merke til noe som kan tyde på vold i nære relasjoner er det viktig at man sier fra. Du kan alltid ringe til VO-linjen (vold- og overgrepslinjen) på 116 006 og ta opp bekymringene dine helt anonymt. Alle lokale krisesentre har også ekspertise, og kan veilede deg i situasjoner du er usikker på. Når det er akutt fare, må du varsle politiet på 112.

Kampanjen er finansiert av Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging (Justis- og beredskapsdepartementet). Les mer her: Taushet tar liv!

Markering foran Stortinget

Hege K. Edvardsen, daglig leder på Romerike Krisesenter IKS vil i dag, 25.11.2021 fremme krisesentertjenesten i en markering foran Stortinget kl 17:30-18:30.

«Hva er det vi ikke ser? Alle vi «hjelperne» som jobber i offentlig sektor og møter familier i kommunen på så mange arenaer. Jeg er så heldig å få fremme krisesentertjenesten på markeringen foran Stortinget i morgen. Sammen med forebyggende innsats i kommunene mener jeg vi skal bli enda bedre til å se signaler på vold i nære relasjoner, og hjelpe enda flere til et liv uten vold. Vi har ingen flere å miste!» – Hege K. Edvardsen 24.11.2021

Les mer om dagens markering her: Stopp drap på kvinner!

Opplever du vold fra en du skulle følt deg trygg sammen med? Ta kontakt med oss på tlf: 66 93 23 10. Se flere kontaktmuligheter her: Kontakt krisesenteret

Del denne posten

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hopp rett ned til innholdet