Er jeg utsatt for vold eller mishandling?

Mange spør oss; «Blir jeg utsatt for vold?»

Vi opplever at det er mange som tror at de ikke er «ordentlig utsatt for vold» når de ikke har opplevd fysisk mishandling som slag eller spark. Vold har mange flere former enn den fysiske formen, blant annet er den psykiske mishandlingen ansett å kunne gjøre større skade enn den fysiske på lang sikt.

Både menn, kvinner og barn utsettes for vold i nære relasjoner.

Du er mest sannsynlig utsatt for vold i nær relasjon dersom tidligere eller nåværende kjæreste, samboer, ektefelle, søsken, foreldre eller voksne barn gjør handlinger som:

 • Får deg til å føle deg redd
 • Får deg til å gjøre ting du ikke vil
 • Hindrer deg i å leve livet ditt slik du ønsker
 • Påfører deg smerte
 • Snakker nedsettende om deg
 • Ydmyker deg
 • Overvåker deg eller forventer at du regelmessig informerer om hva du gjør til enhver tid
 • Hindrer deg i å råde over dine egne penger

«Vold er enhver handling rettet mot en annen person som gjennom at denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får denne personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre noe den vil.» (Per Isdal 2000).

Les mer om de forskjellige typene vold her: Hva er vold?

Det er svært vanskelig å bryte ut av en relasjon

Mange av de voldsutsatte forteller oss at de:

 • Var redd for ikke å bli trodd
 • Trodde de var alene om det de opplevde
 • Føler skyld og skam
 • Har mistet kontakten med nettverket sitt
 • Synes synd på voldsutøver
 • Håpet at skulle ta slutt
 • Er redd for konsekvensene ved å bryte ut
 • Føler seg mislykket
 • Voldsutøver er snill mot barna
 • Ikke visste om rettighetene sine

Opplever du vold fra en du skulle følt deg trygg sammen med? Ta kontakt med oss på tlf: 66 93 23 10. Se flere kontaktmuligheter her: Kontakt krisesenteret

Krisesenteret er tilgjengelig hele døgnet alle dager. Alle våre tjenester er gratis. Vi kan tilby deg en samtale på telefon, en dagsamtale med oppmøte eller et midlertidig beskyttet botilbud ved behov. Vi har taushetsplikt, og du trenger ingen henvisning for å få hjelp fra oss.

Vi som jobber på krisesenteret har erfaring med å jobbe med mennesker i krise. Du kan også kontakte oss om du er bekymret for en venn eller venninne, kollega, nabo, familiemedlem eller bekjent.

Les mer om vårt tilbud her: Hva kan krisesenteret tilby?

Del denne posten

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hopp rett ned til innholdet