Er du utsatt for vold?

Romerike Krisesenter er her for alle som er utsatt for vold, mishandling eller trusler fra en partner, familie eller andre i nær relasjon. Vi gir også råd og veiledning til pårørende og andre tjenester.

Det er gratis å få hjelp fra oss. 

Er du i øyeblikkelig fare?
Ring Politiet på tlf 112

Hvem vi kan hjelpe

Vi bistår alle som opplever vold i nære relasjoner. Dette gjelder fysisk, psykisk, seksuell, økonomisk, materiell og digital vold, samt negativ sosial kontroll og æresrelatert vold. 

Et krisesenter for alle

Romerike Krisesenter skal gi individuelt tilpasset hjelp til voldsutsatte.

Vi skal gi et likeverdig tilbud uavhengig av kjønn, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, legning, språk, livssyn, religion, funksjonsnedsettelse, alder og kulturell bakgrunn.

Hos oss møter du ansatte med bred kompetanse og erfaring, og som snakker flere språk. Vi kan også skaffe tolk. 

Alle på krisesenteret har streng taushetsplikt. Du kan være anonym i kontakt med oss. Alle våre tjenester er gratis.

Nyheter

Ett år med integrert krisesenter

Første februar 2022 startet Romerike Krisesenter «Prosjekt integrert krisesenter». Målet med prosjektet er å teste ut om vi kan gi bedre tjenester til voldsutsatte uavhengig

Les mer
Kanin

Tusen takk for støtten!

Romerike Krisesenter ønsker med dette å gi en stor takk til Martin Eia-Revheim med prispenger fra Tabu-prisen, Norske Kvinners Sanitetsforening, Clarion Hotel & Congress Oslo

Les mer

Hjelp oss å hjelpe andre

Ønsker du å gi en pengegave eller donere noe til senteret kan du ta kontakt med oss

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hopp rett ned til innholdet