Minoritetsmenn utsatt for vold i nære relasjoner

Renate Iversen og Berit Næss har undersøkt hvilke voldserfaringer minoritetsmenn utsatt for vold fra en kvinnelig partner har, og sett på hvordan den voldsutsatte opplever sammenhengen mellom vold og helse. Studien viser at minoritetsmennene som ble intervjuet har blitt utsatt for mange typer vold over lang tid. Volden opprettholdes av offentlige instanser og nettverket rundt …

Minoritetsmenn utsatt for vold i nære relasjoner Les mer »