Ett år med integrert krisesenter

Første februar 2022 startet Romerike Krisesenter «Prosjekt integrert krisesenter». Målet med prosjektet er å teste ut om vi kan gi bedre tjenester til voldsutsatte uavhengig av kjønn ved å gi alle et individuelt tilpasset tilbud på samme sted.  I følge Krisesenterlova fra 2010 skal botilbudet til menn og kvinner på krisesenter være fysisk adskilt. Dette …

Ett år med integrert krisesenter Les mer »