Konferansen Trygg i Ullensaker – om seksuelle overgrep mot barn

I en fullsatt sal i Ullensaker kulturhus satt over 250 engasjerte voksne for å lære mer om fenomenet seksuelle overgrep og hva de kan gjøre for både å forebygge og hjelpe. Konferansen Trygg i Ullensaker gikk av stabelen 19. April 2023, og ble arrangert av Ullensaker kommune, Romerike Krisesenter og Redd Barna Region Øst. 

Presentasjoner fra konferansen 

  • Omfang av seksuelle overgrep mot barn. Gertrud Sofie Hafstad og Else-Marie Augusti er begge forskere ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. De presenterte oppdaterte tall fra omfangsundersøkelser av 12-16 åringer om deres opplevelser av vold og overgrep. Last ned presentasjonen her: NVKTS presentasjon av omfangsundersøkelse UEVO
  • Overgrep på nett. Ramesh Børjesson Satchi er politioverbetjent og distrikts-fagansvarlig for forebygging av overgrep mot barn i Øst politidistrikt. Han snakket om ulike former for seksuelle krenkelser og overgrep som barn og unge utsettes for eller selv utøver på internett. Last ned presentasjonen her: Politiet presententasjon overgrep på nett
  • Konsekvenser av å oppleve overgrep, og hva de utsatte trenger. Ingard T. Hvalvik fra Nok. Oslo, senter mot incest og seksuelle overgrep, snakket om sitt lavterskel hjelpetilbud for overgrepsutsatte, og deres erfaring med hvilke konsekvenser overgrep har og hva som er viktig for å gi god hjelp. Last ned presentasjonen her: Nok Oslo presentasjon
  • Hva skal til for at barn forteller om overgrep? Rolf Arne Sætre arbeider ved seksjon for seksuallovbrudd på Kripos, og har lang erfaring med tilrettelagte avhør av barn. Han fortalte om hva som hindrer overgrepsutsatte barn i å fortelle, og hva de trenger fra trygge voksne for å si i fra. Last ned presentasjonen her: Kripos presentasjon hva skal til for at barn forteller
  • Forebyggende undervisningsopplegg om seksuelle overgrep på nett. Elin Halleland er helsesykepleier og jobber i Redd Barna med å utvikle gratis undervisningsopplegg til skoler og barnehager om vold og seksuelle overgrep. Hun presenterte en film om overgrep på nett til bruk i undervisning, og introduserte annet relevant undervisningsmateriell. Last ned presentasjonen her: Redd Barna presentasjon av undervisningsopplegg
  • Jegvet – en gratis læringsressurs for barnehager og skoler om vold, overgrep og barns rettigheter. Maria Andersen Sommernes, rådgiver i Barne- ungdoms- og familiedirektoratet, presenterte deres nettportal jegvet.no. Last ned presentasjonen her: Bufdir presentasjon Jegvet.no
  • Snakkesimulator for å øve seg på «den vanskelige samtalen». Ane Simonsen, psykologspesialist og spesialrådgiver i RVTS Øst presenterte snakkemedbarn.no, en snakkesimulator der voksne kan øve på å gjennomføre samtaler med barn og ungdom om vold, seksuelle overgrep og andre sensitive tema. Simulatoren er gratis, og kan brukes i personalgrupper i skoler, barnehager, barneverntjenester og blant andre som jobber tett med barn. Gå inn i simulatoren her: snakkemedbarn.no – Øv deg på samtaler med barn og unge.

Opplæringsfilmer om vold og overgrep mot barn

Det ble ikke gjort opptak av konferansen i Ullensaker, men vår samarbeidspartner Redd Barna har en rekke filmer og opptak fra liknende seminar tilgjengelig gratis på sine nettsider. Se et utvalg av Redd Barnas filmer og digitale foredrag om vold og overgrep mot barn her. Flere er tilgjengelig på Redd Barnas youtube-kanal. 
 
Takk til Stiftelsen Dam for finansiering av denne konferansen! 

Del denne posten

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hopp rett ned til innholdet